Metsäpalo leviää saaristossa nopeasti

Tulipalo saattaa syttyä salamasta. Myös nuotiot ja tupakantumpit voivat aloittaa palon. Palokunnan haasteena on saada miehet ja kalusto nopeasti paikalle.

Kotimaa
Metsäpalon sammutusta Suomenniemellä.
Suomenniemellä paloi noin kolme hehtaaria metsää maanantaina.YLE

Saaressa roihuava metsä- tai maastopalo on palokunnalle aina erityisen hankala. Haasteita tuovat välimatka mantereelta ja kaluston sekä sammuttajien saaminen nopeasti paikalle.

– Se ottaa aina oman aikansa ja tänä aikana palo ehtii levitä, kertoo Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Ulf Westerstråhle.

Westerstråhlen mukaan saaripalon sytyttää useimmiten nuotio, tupakka tai salama.

– Nuotiota kannattaa pitää vain sille tarkoitetulla paikalla.

Kun saaressa olevasta metsäpalosta tulee tieto pelastuslaitokselle, niin matkaan lähtee vähintään kolme sammutusyksikköä, eli parikymmentä sammuttajaa.

– Mitä suurempi palo, sitä enemmän tarvitaan sammuttajia paikalle. Tarvittaessa saamme jopa Imatralta miehiä, jos tilanne sitä vaatii.

– Myös Meripelastusseura saa tiedon paloista ja tulee meidän avuksi. Joskus he ovat jopa ensimmäisiä paikalla.

Pelastuspäällikkö muistuttaa, että jos oma turvallisuus ei vaarannu, niin jokaisen kansalaisen velvollisuus on aina auttaa tulipalon sammuttamisessa.

Viikonloppuna paloi

Viime viikonlopun aikana Etelä-Karjalan pelastuslaitosta työllisti kaksi saaripaloa. Perjantaina paloi Listingin saaressa maastoa. Lauantai-iltapäivänä roihusi puolestaan Pääsaarella sauna.

Etelä-Saimaan Meripelastusseuran valmiusvastaava Matias Pekkanen oli viime viikonloppuna sammuttamassa maastopaloa Listingin saaressa. Suurimmilta vahingoilta säilyttiin, eikä rakennuksia ollut vaarassa.

– Kun pääsimme paikalle, saaressa paloi kangaspohjainen maasto. Meripelastuksen oma kalusto ei riittänyt palon sammuttamiseen, mutta opastimme paikalle pelastuslaitoksen yksiköt, kertoo Matias Pekkanen.

Pelastustöiden alkamista hidasti hieman se, että Meripelastusseura ohjattiin aluksi väärälle saarelle. Pekkanen muistuttaa, että palon sattuessa tarkan paikan ilmoittaminen on ensisijaisen tärkeää.

– Jos näkee palon, tärkein tehtävä on ilmoittaa hätäkeskukseen mahdollisimman tarkka paikannus ja selvittää, onko saarella mökkejä tai ihmisiä.