Liuta ammattikorkeakouluja turvaa selustansa ICT-yhteistyöllä

Seitsemän suomalaista ammattikorkeakoulua on sopinut ICT-yhteistyön aloittamisesta. Keskusteluja on käyty muun muassa yhteisen sähköisen oppimisympäristön rakentamisesta.

Kotimaa
Kajaanin ammattikorkeakoulu.
Hanne Kinnunen / Yle

Kajaanin, Hämeen, Lahden, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut sekä Laurea-ammattikorkeakoulu ja Metropolia ammattikorkeakoulu ovat sopineet ICT- eli tieto- ja viestintäteknologiayhteistyön aloittamisesta.

Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen kertoo, että ICT-alalla ja -osaamisessa on nähty mahdollisuus saavuttaa monenlaisia hyötyjä, mutta yksittäisen korkeakoulun on ollut hankala lähteä tekemään töitä aktiivisesti omilla resursseillaan.

– Nämä seitsemän ammattikorkeakoulua ovat löytäneet nyt yhteisen sävelen ja päässeet sopimukseen siitä, että lähdemme miettimään laajalti ICT-osaamista ihan fyysisistä ratkaisuista osaamisen kärkiin, mitä voisimme saada yhdessä isommin aikaiseksi.

Ammattikorkeakoulut neuvottelevat konesaliratkaisusta ja varmistuspalvelun rakentamisesta.

– Eli ihan se organisaation toiminnan ydin. Miten tietoa hallitaan ja miten varmistetaan, että kaikki tieto on tallessa ja käytettävissä. Toinen osa yhteistyötä ovat erilaiset pilvipalvelut ja oppimisympäristöt sekä niihin liittyvä toiminta.

Yhteistyö hyödyttää monella tasolla

Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen näkee, että vastaavanlainen yhteistyö on jatkossa elinehto, sillä yksittäisen organisaation on vaikea toimia monella saralla.

– Korkeakouluilla kuten kaikilla organisaatioilla on velvollisuus tehdä niitä töitä, johon perusrahoitus on saatavilla. Sitä kautta täytyy olla mahdollisuus keskittyä siihen, missä haluaa olla Suomen tai maailman paras. Pitää löytää ratkaisuja, joilla tätä työtä pystytään tukemaan mahdollisimman järkevillä yhteistyömuodoilla.

Yhteistyöllä pystymme vastaamaan niihin taloudellisiin leikkureihin, mitä jokaisella korkeakoululla on käsissään.

Turo Kilpeläinen

Korkeakoulutus on Kilpeläisen mukaan edelleen kovien leikkausten alla. Hän huomauttaa, että taloutta ei voida katsoa vain lyhyellä aikajänteellä, mutta uskoo yhteistyön tuovan hyötyjä korkeakouluille tulevaisuudessa.

– Yhteistyöllä pystymme vastaamaan niihin taloudellisiin leikkureihin, mitä jokaisella korkeakoululla on käsissään. Lisäksi pystymme varmistamaan tulevaisuudessa palvelut meidän omille toimijoille ja sitä kautta saamme selkeitä hyötyjä.

Merkittävän yhteistyön alku

ICT-ala on ollut Suomen vahvuus ja Kilpeläinen uskoo sen olevan sitä myös jatkossa. Koulutuksessa Suomessa on kuitenkin kirittävää.

– Kansainvälisesti on olemassa sähköisiä oppimisympäristöjä, joissa tarjotaan yksittäisiä kursseja sadoilletuhansille opiskelijoille. Suomessa ei ehkä vielä olla tässä opetuksen mielessä. Toisaalta minun korviini ei ainakaan ole kuulunut, että missään tehtäisiin tämän tyyppistä yhteistyötä ICT-alan laajamittaiseksi kehittämiseksi.

Tämä on yksi uusi esimerkki siitä, miten suhteellisen pieni ammattikorkeakoulu pohjoisessa pystyy toimimaan minkä tahansa korkeakoulun kanssa ja näyttämään tietä koko suomalaiselle korkeakoulutukselle.

Turo Kilpeläinen

Kilpeläinen lisää, että Kajaanissa on tehty jo monen vuoden ajan uraa uurtavaa työtä monella saralla.

– Kajaanin ammattikorkeakoulu on yksi seitsemästä aktiivisesta korkeakoulusta. Tämä on yksi uusi esimerkki siitä, miten suhteellisen pieni ammattikorkeakoulu pohjoisessa pystyy toimimaan minkä tahansa korkeakoulun kanssa ja näyttämään tietä koko suomalaiselle korkeakoulutukselle.

Myös Opetus- ja kulttuuriministeriössä on Kilpeläisen mukaan suhtauduttu positiviisesti ammattikorkeakoulujen omaehtoiseen yhteistyöhön.