Tuottajat kiistävät naudanlihan kuormittavan Itämerta

Lihatuottajat kiistävät naudanlihan vaikutukset Itämeren sinileväongelmaan. Yle Uutiset kertoi tänään, että MTT:n mukaan yksittäisistä elintarvikkeista naudanliha rasittaa potentiaalisesti vesistöjä eniten.

Kotimaa
Lemiä parressa
Sakari Partanen / Yle

Lihatuottajat eivät niele Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) laskelmia, joiden mukaan yksittäisistä elintarvikkeista naudanliha rasittaa potentiaalisesti vesistöjä eniten.

Naudanlihan kuormittavuus perustuu MTT:n laskelmien mukaan siihen, että sen tuotantoon tarvitaan paljon rehua ja sitä kautta peltopinta-alaa, josta kulkeutuu ravinteita vesistöihin.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) nautajaoston mukaan ilman naudanlihantuotantoa maatalouden rasitus ympäristölle ja Itämerelle olisi nykyistä suurempi.

– Ilman naudanlihatuotantoa nurmipeitteiset pellot vähenisivät ja samalla eroosio sekä ravinnepäästöt lisääntyisivät, todetaan nautajaoston tiedotteessa.

MTK:n nautajaosto ja Pihvikarjaliitto sanovat, että lihanaudan ruokinnassa käytetään nurmirehua.

– Nurmirehu saadaan pelloilta, joita ei tarvitse muokata vuosittain, mikä on sekä hiilidioksidipäästöjen että vesien valumien kannalta luontoystävällisempi vaihtoehto kuin viljanviljely. Vaikka peltopinta-ala naudanlihan tuotannossa onkin suuri, myös sillä on merkitystä, miten maata muokataan ja käsitellään. On liian yksioikoista väittää, että naudanlihantuotanto rasittaisi vesistöjä eniten vain siksi, että naudat tarvitsevat rehua enemmän kuin pienempikokoiset eläimet, toteaa Pihvikarjaliiton puheenjohtaja Antti Veräväinen.