Osakekauppa ja saneeraus siivittivät Keski-Suomen osuuspankin tulosta

Keski-Suomen osuuspankki on kyennyt alkuvuonna parantamaan tulostaan ja kannattavuuttaan selvästi. Liikevoittoa syntyi peräti 17,5 miljoonaa euroa.

talous
Keski-Suomen Osuuspankin konttori Jyväskylässä.
Vielä 2009 Keski-Suomen osuuspankin konttorissa oli myös Pohjolan vanhat tunnukset.YLE Keski-Suomi

Tänään julkistetun osavuosikatsauksen mukaan Keski-Suomen osuuspankki on kyennyt alkuvuoden aikana kasvattamaan liikevoittoaan tuntuvasti viime vuoteen verrattuna. Hyvään alkuvuoden tulokseen siivitti myös Pohjola Pankin osakkeista realisoitunut kertaluonteinen 9,8 miljoonan euron myyntivoitto.

Saneeraustoimista tärkein oli konttoriverkon karsinta: viime vuoden lopulla pankki lopetti maakunnasta seitsemän konttoria. Keski-Suomen Osuuspankki lakkautti konttorinsa Lievestuoreelta, Kinnulasta, Kivijärveltä, Muuramesta, Suolahdesta, Uuraisilta sekä Tikkakoskelta.

Saneeraustoimet tehosivat

Toimitusjohtaja Keijo Mannerin mukaan vuodenvaihteessa tehdyt saneerauspäätökset olivat oikeita.

– Tehostamisen tarkoitus oli lisätä kannattavuutta ja tukea vakavaraisuutta. Olemme suunnitellusti onnistuneet kehittämään perusliiketoimintaamme, lisäämään tuottoja ja karsimaan kuluja, minkä ansiosta myös vakavaraisuutemme on vahvistunut merkittävästi. Parantunut kustannustehokkuus, kannattavaisuus ja vakavaraisuus turvaavat kilpailukykyisen hinnoittelun ja OP-bonusten maksun asiakkaillemme ja asiakasomistajillemme, muistuttaa Manner.

Toteutunutta liikevoittoa Manner pitää monen tekijän summana.

– Puolen vuoden liikevoitto 17,5 milj. euroa on todella hyvä saavutus, vaikka luku sisältääkin Pohjolan Pankin osakkeista syntyneen myyntivoiton. Se auttoi tuloksen teossa, mutta kannattava perusliiketoiminta on meille ja asiakkaillemme vielä tärkeämpää. Olemme onnistuneet supistamaan kaikkia kulueriämme ja lisäämään tuottoja. Myös korkokate on parantunut merkittävästi, kuvaa Manner.

Myös Keski-Suomen osuuspankin vakavaraisuutta kuvaava suhdeluku on kohentunut. Yksi syy siihen on kuluvan vuoden liikevoitto, joka on laskettu aiemmasta poiketen mukaan omiin varoihin.

Keski-Suomen osuuspankilla oli kesäkuun lopussa 147 545 asiakasta, joista 62 256 on asiakasomistajia.

Ensiasunnon ostajat varovaisia

Keski-Suomen osuuspankin asuntoluottokanta on kasvanut viimeisten 12 kuukauden aikana 0,9 % ja oli kesäkuun lopussa 1 287,6 miljoonaa euroa. Viime kevään aikana uusien asuntolainojen kysyntä saavutti viimevuotisen tason. Hintakilpailu asuntolainmarkinoilla on kiristynyt ja keskikorkomarginaali hieman laskenut.

Keskimääräinen asunnon hankintaan otettu laina on pienentynyt. Varovaisuus näkyy ensiasunnon ostajista, joita asuntolainamakkinoilla on liikkeellä viime vuosia vähemmän. Sen sijaan asuntosäästäminen ja asuntosäästöpalkkiotili kiinnostavat asiakkaita edelleen.

Asuntomarkkinoilla näkyy vimein myös virkistymistä, joka koskee Jyväskylän seudulla käytävää asuntokauppaa. Kauppamäärien pari vuotta jatkunut lasku on taittumassa ja alkuvuonna kerrostalo- ja rivitaloasuntojen kauppa on jo käynyt. Selvintä asuntokaupan virkistyminen on kuitenkin omakotitalojen kaupassa, jossa kauppoja on tehty selvästi viime vuotta enemmän.

Sijoitustuotteet kiinnostavat

Sijoitusmarkkinoiden suotuisa kehitys jatkui Keski-Suomen osuuspankin osavuosikatsauksen mukaan edelleen vuoden alkupuoliskolla. Osakekurssit nousivat ja korkojen lasku piti korkosijoitusten arvot nousussa. Varallisuudenhoitopalveluissa kasvua oli viimeisten kahdentoista kuukauden aikana rahastoissa 20,1 % ja vakuutuksissa 16,7 %.

Myös yritysasiakkaiden talletukset, rahastot ja yhteisten pankki- ja vakuutusasiakkaiden määrät ovat lkasvaneet. Yritysten luotot kasvoivat vuoden alusta lähes 2 %, mutta takautuvan vuoden oli noin 1,7 % negatiivinen. Maltillista luotonottoa selittää taloustilanteen takia maltillinen investointihalukkuus.

Toimitusjohtaja Keijo Manner arvioi vuoden 2014 volyymikasvun jäävän viime vuotta heikommaksi, mutta liikevoitosta tulee merkittävästi parempi kuin vuonna 2013.

– Kasvu pysynee hitaana, mutta kannattavan perusliiketoiminnan ja Pohjolan Pankin osakkeiden myyntivoiton ansiosta teemme viime vuotta huomattavasti paremman liikevoiton. Keskitymme edelleen kustannustehokkuuden ylläpitämiseen, minkä seurauksena pankin perusvakavaraisuus kohentunee entisestään, Manner toteaa.