Hyppää sisältöön

Tutkimus: Tablettitietokoneiden käyttö koulussa parantaa lasten kykyä ratkoa ongelmia

Savonlinnan normaalikoululla koulukirjat on vaihdettu tabletteihin. Tutkimuksen perusteella vaihdos on menestys.

Kuva: Yle

Tablettitietokoneiden käyttö koulussa vahvistaa lasten ongelmanratkaisutaitoja, väittää Itä-Suomen yliopiston tuore tutkimus. Kyselytutkimuksen perusteella tablet-tietokoneiden käyttö opetuksessa vahvistaa oppilaiden ongelmanratkaisutaitoja ja yksilöllisiä oppimiskokemuksia. Niiden käyttö näyttäisi myös parantavan työskentelyilmapiiriä koululuokissa.

Tablettien vaikutusta opetukseen ja oppimiseen selvitettiin Savonlinnan normaalikoululla. Koulun oppilaista ja opettajista noin puolet sai viime syksynä käyttöönsä henkilökohtaiset tietokoneet oppikirjojen sijaan. Kokeilussa olivat mukana muun muassa ryhmä ensiluokkalaisia sekä kaikki koulun seitsemännen luokan oppilaat.

– Oppilaat ovat ottaneet tabletit todella innoissaan vastaan. He saavat viedä koneet kotiinsa ihan kuten koulukirjatkin tähän asti. Viihtyvyys on selvästi lisääntynyt, koulun rehtori Mikko Ripatti kertoo.

Tablet-opetuksessa mukana olleiden oppilaiden huoltajille, oppilaille ja opettajille suunnattu kysely osoitti, että tablettien käyttö on muuttanut opetusta ja oppimista merkittävästi. Kyselyn perusteella muun muassa tekemällä oppiminen sekä tutkiva oppiminen lisääntyivät. Oppilaat kokivat myös kotitehtävät aiempaa mieluisampina. Lisäksi toisilta oppiminen lisääntyi ja tablettien käyttö opetuksessa edisti merkittävästi jakamisen kulttuuria sekä oppilaiden että opettajien keskuudessa.

– Oppilaat jakavat esimerkiksi ryhmätöitään ja tekemiään videoita keskenään, samoin kuin opettjata jakavat opetusmateriaalejaan. Vaikuttaisi siltä, että tabletit ovat muuttaneet koko oppimisympäristöä, sillä meillä on esimerkiksi kaksi luokkaa, jotka ovat tietojen jakamisen kautta yhdistyneet vähitellen yhdeksi luokaksi, jolla onkin kaksi opettajaa. On tullut siis yhteisopettajuutta, Ripatti sanoo.

Vanhemmat jääneet pimentoon

Tässä vaiheessa tablettien käyttäminen on vielä kokeilu, jonka on tarkoitus kestää kolme vuotta. Nyt jo kuitenkin alkaa olla selvää, ettei paluuta entiseen ole. Tavoitteena on siirtyä koulussa perinteisistä oppikirjoista sähköisiin oppimateriaaleihin ja välineisiin. vaikka oppilaat ovat olleet innoissaan, vanhemmalle sukupolvelle muutos ei ole ollut kitkaton.

– Opettajien kanssa kävimme perinpohjaisen pedagogisen keskustelun. Nyt käytänössä kaikki opettajat ovat jo kokeilussa mukana, Ripatti sanoo.

Kyselytutkimus paljasti kuitenkin myös kompastuskohtia. Osoittautui, että lasten vanhemmat olivat aiempaa huonommin tietoisia lastensa koulutyöstä ja koulutehtävistä.

– Tässä on kyse joko siitä, että vanhemmat eivät vielä hallitse uutta mediaa, tai sitten viestintämme on ollut liian heikkoa, joskin olemme tiedottaneet koteja samaan tapaan kuin tähänkin asti. Tämän kanssa täytyy vielä tehdä töitä, Ripatti sanoo.

Savonlinnan normaalikoulun Future Classroom 2020 -hanke saa jatkoa, kun Opetushallitus myönsi vastattain 40 000 euron valtionavustuksen School 2025 - Digiajan koulua rakentamassa -kehittämishankkeelle. Kehittämishanke käynnistyy syksyllä 2014 ja päättyy vuoden 2016 loppuun. Future Classroom 2020 -hankkeeseen liittyvää tutkimusta tehdään Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolla. Tutkimusta vetää professori Kati Mäkitalo-Siegl, ja ensimmäiset opinnäytetyöt hankkeen tiimoilta valmistuvat lähiaikoina.