Jalankulkija loukkaantuu iltapäivällä – katso kulkureittiesi onnettomuuspaikat

Selvä piikki kevyen liikenteen loukkaantumisissa on töistäpaluuliikenteen aikaan. Ylen kokoaman onnettomuuskartan avulla voi suunnitella turvallisen koulutien.

liikenne

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Valitse onnettomuuslaji:
Yle laittoi kartalle poliisin tietoon tulleet, henkilövahinkoon johtaneet tieliikenneonnettomuudet vuodelta 2013. Voit rajata onnettomuuksia valitsemalla onnettomuuslajin, joka on määritelty onnettomuuden heikoimman osapuolen mukaan.Lähde: Tilastokeskus

Iso osa henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista tapahtuu iltapäivisin. Kolmen viime vuoden aikana esimerkiksi jalankulkijat ovat todennäköisimmin joutuneet onnettomuuteen klo 15–17, kertovat poliisin tilastot.

Silloin kurvataan kiireessä töistä hakemaan lapsia hoidosta ja ajatukset ovat kenties töissä tai kauppalistassa.

– Kevyelle liikenteelle erityisen vaarallisia ovat hyvin vilkkaiden teiden ylitykset, missä on paljon liikkujia ja huomio kiinnittyy moniin erilaisiin asioihin, tarkentaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin johtava asiantuntija Inkeri Parkkari.

Peltikolareita pitkin päivää

Poliisin tilastojen perusteella henkilövahingon riski on siis tavanomaista suurempi illtapäiväruuhkassa, mutta onnettomuuksia tieliikenteessä sattuu pitkin päivää.

Poliisin lisäksi Liikennevakuutuskeskus (LVK) tilastoi tieliikenneonnettomuuksia. Sen tilasto on laajempi, sillä läheskään kaikki onnettomuudet eivät tule poliisin tietoon.

LVK:n tiedoissa vastaavaa iltapäiväruuhkan piikkiä ei näy, mutta toisaalta sen datassa ei voi erottaa henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia muista onnettomuuksista.

– Tilastojen erossa on kyse todennäköisesti siitä, että vakavammat onnettomuudet, jotka tulevat poliisin tietoon, sattuvat töistäpaluuliikenteen aikaan, arvioi Trafin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen.

Vaaranpaikkoja ovat myös parkkipaikat

Liikenneturvallisuustutkijat varoittavat pieniä lapsia pysymään poissa parkkipaikoilta keskipäivän aikaan.

LVK:n onnettomuustilastoissa on nimittäin selvä piikki parkkipaikoilla tapahtuvissa onnettomuuksissa kello 12–13, eli juuri silloin, kun pienet koululaiset pääsevät koulusta.

– Yksi selittävä tekijä voi olla se, että kiireessä hoidetaan ruokatauolla asioita, ja siinä sitten varovaisuus unohtuu, sanoo LVK:n liikenneturvallisuustutkija Ilkka Nummelin.

Suurin osa parkkipaikkojen onnettomuuksista lienee peltikolareita, sillä vastaavaa piikkiä ei tilastossa henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista ole.

Parkkipaikat ovat silti kiistatta vaarallisia pienille kulkijoille, kun aikuiset suhaavat kiireessä.

Inkeri Parkkari muistuttaa, että läheltä piti -tilanteita tapahtuu paljon myös koulujen parkkipaikoilla.

– Kannattaa miettiä, kuinka tärkeää on viedä lapsi autolla kouluun tai hakea autolla sieltä, koska se lisää liikennettä koulujen läheisyydessä ja väistämättä aiheuttaa myös konfliktitilanteita.

Kevyen liikenteen onnettomuuksien tapahtuma-aika 2011–2013.
Lähde: Tilastokeskus, joka saa tieliikenneonnettomuustiedot poliisilta. Poliisin tieliikenneonnettomuustietoja täydennetään ja tarkistetaan Liikenneviraston, pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTOn, Liikenteen turvallisuusviraston ja Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston tiedoilla.Juha Rissanen, Yle uutisgrafiikka