1. yle.fi
  2. Uutiset

VM: Veronkorotuksia polttoaineisiin, ajoneuvoihin, sähköön ja makeisiin

Valtion verotulot kasvavat ensi vuonna vajaan miljardin. Samalla pääomatulojen verotusta kiristetään.

politiikka
Polttoainetta valuu tankkauspistoolista.
Yahay Arhab / EPA

Valtiovarainministeriö arvioi valtion verotulojen kasvavan ensi vuonna noin kaksi prosenttia eli lähes miljardi euroa kuluvan vuoden budjettiin verrattuna.

Valtiovarainministeriö esittää, että vuonna 2015 voimaan tulevat veropoliittiset sopeutustoimenpiteet koostuisivat pääosin valmisteverotuksessa tehtävistä veronkorotuksista. Sähkö-, tupakka-, makeis- ja polttoaineverojen korotusten arvioidaan lisäävän valtion verotuloja yhteensä noin 370 miljoonaa euroa.

Ajoneuvoveroa korotetaan 180 miljoonaa euroa. Jäteveron korotuksen arvioidaan lisäävän valtion verotuloja noin viisi miljoonaa euroa. Tupakkaveron korotuksesta odotetaan 50 miljoonan euron lisäystä, sähköverosta 140 miljoonaa, polttoaineverosta noin 40 miljoonaa ja makeisveron korotuksesta 50 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on siirtää verotuksen painopistettä talouskasvun kannalta haitallisemmasta työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristö- ja terveysperusteista verotusta.

Verotuloja vähentää työn tarjonnan kannustimia lisäävän työtulovähennyksen korottaminen pieni- ja keskituloisilla. Valtion verotulojen arvioidaan alenevan sen johdosta 13 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi aiemmin päätetty, vuodelle 2015 ajoitettu turpeen kahdeksan miljoonan euron veronkorotus jätetään tekemättä.

Veropohjaa laajennetaan rajoittamalla asuntolainan korkomenojen vähennyskelpoisuutta ansio- ja pääomatuloverotuksessa viidellä prosenttiyksiköllä jo aiemmin päätetyn viiden prosenttiyksikön lisäksi. Samalla työmatkavähennystä supistetaan sen omavastuuosuutta korottamalla.

Yrityksille suunnattuja verotukia poistetaan ja rajoitetaan. Elokuvatuottajien tuotantotuen verovapauden poistaminen lisää yhteisöveron tuottoa ja kaivosteollisuuden poistaminen alemman sähköverokannan piiristä energiaverojen tuottoa. Taksien autoverotuen poistaminen ja muuttoautojen verotuen poistaminen lisäävät autoverosta kertyviä verotuloja. Aiemmin päätetyn mukaisesti maakaasun verotukea pienennetään.

Hallitus pyrkii edistämään verotuksen oikeudenmukaisuutta muun muassa korottamalla pääomatuloverotuksen ylempää veroprosenttia 32 prosentista 33 prosenttiin ja alentamalla pääomatuloverotuksen progressiorajaa 40 000 eurosta 30 000 euroon.

Progressiivisen tuloveroasteikon määräaikaisen ylimmän tuloluokan alarajaa alennetaan 100 000 eurosta 90 000 euroon ja tuloluokan voimassaoloaikaa jatketaan vuoden 2018 loppuun saakka. Lisäksi perintö- ja lahjaveroasteikkojen veroprosentteja korotetaan prosenttiyksiköllä.

Verotuksen oikeudenmukaisuutta edistävien ja veropohjaa laajentavien toimenpiteiden arvioidaan lisäävän valtion verotuloja 236 miljoonaa euroa.

Lue seuraavaksi