1. yle.fi
  2. Uutiset

Ympäristökeskus: Porin kuparipäästöistä ei välitöntä haittaa eliöstölle

Kokemäenjoen kuparikuormitus oli korkealla tasolla noin kolmen vuorokauden ajan. Päästöstä vastuussa oleva yhtiö Boliden Harjavalta Oy teettää ympäristö- ja ELY-keskukselle selvityksen tapahtuneesta ja yhtiön jatkotoimenpiteistä.

Kotimaan uutiset
Boliden-kyltti
Jari Laasanen / Yle

Suomen ympäristökeskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus arvioivat, että Porin Kokemäenjokeen Boliden Harjavalta Oy:n tehtaalta päätynyt kuparipäästö ei aiheuta välitöntä haittaa vesistön eliöille.

Joen kuparikuormitus oli korkea noin kolmen vuorokauden ajan tehtaan päästöjen takia. Suurimmillaan kuparin pitoisuus joen vedessä oli noin 10–12 mikrogrammaa litrassa. Pitoisuus laski normaalitasolle keskiviikkoon mennessä.

Kupari on ympäristölle haitallinen raskasmetalli, jolle ei kuitenkaan ole säädetty vesistön pitoisuusrajoituksia EU-lainsäädännössä. Kuparin myrkyllisyys vaihtelee eliölajeittain. Muun muassa selkärangattomat eläimet, kuten vesikirput, ovat kaloja herkempiä metallille. Kuparin lisäksi jokeen pääsi arseenia, jonka vähäisestä määrästä ei kuitenkaan arvioida olleen haittaa.

Boliden Harjavalta Oy:n mukaan sen kuparipäästö Kokemäenjokeen oli yhteensä 115 ja arseenipäästö 15 kilogrammaa. Boliden antaa elokuun loppuun mennessä ELY-keskukselle selvityksen tapahtuneesta päästöstä ja yhtiön jatkotoimenpiteistä.

Lue seuraavaksi