OAJ ja Opetushallitus edelleen erimielisiä koulupäivien keventämisestä

Kerhotuntien tavoitteena on katkaista, aloittaa tai päättää koulupäivä rennoissa merkeissä. Opetushallituksen erityisasiantuntija vetoaa hyvään palautteeseen ja saavutettujen säästöjen määrään, OAJ:n puheenjohtaja on huolissaan rahan riittävyydestä ja kerhotuntien tarjonnan tasapuolisuudesta.

Kotimaa
Lasten jalkoja kiipeilytelineellä.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Jo vuosi sitten syksyllä aloitettu kokeilu koulupäivien keventämisestä peruskoulussa on saanut myönteistä palautetta.

Opetushallituksen Joustava koulupäivä -kokeilun tavoitteena on kerhotuntien avulla katkaista, aloittaa tai päättää koulupäivä rennoissa merkeissä.

Esimerkiksi Kouvolassa Elimäen Kartanokoulussa koulukuljetuskustannuksiin on saatu säästöjä koulupäivän uudenlaisella rytmittämisellä.

– Keskelle koulupäivää lisätyn kerhotunnin ansiosta ykkös- ja kakkosluokkalaiset pääsevät koulusta samaan aikaan kuin ylemmät luokat. Siksi koulukuljetukset on voitu järjestää sekä aamuisin että iltapäivisin samaan aikaan kaikille, toteaa Kartanokoulun rehtori Pauli Pirhonen.

Pirhonen on monien muiden koulujen rehtorien tavoin erittäin tyytyväinen kerhotuntijärjestelyyn.

– Se parantaa selkeästi oppilaiden motivaatiota oppia, kun päivää keventää yksi tällainen rennompi tunti.

OAJ kritisoi kerhotoiminnan rytmittämistä

Kartanokoulussa oppilas saa valita itse kerhotuntinsa sisällön. Yleensä vaihtoehtoina on liikuntaan liittyvää toimintaa tai esimerkiksi askartelua.

Kouvolan peruskouluista tällä hetkellä neljä on mukana Opetushallituksen kokeilussa. Niiden lisäksi seitsemän koulua on ilmoittanut kiinnostuksensa kokeiluun. Viime syksynä kokeilun aloittaneiden Kartanon koulun ja Viialan koulun lisäksi mukana ovat syksyllä uusina Myllykosken yhteiskoulu ja Anjalan koulu.

– Lisäksi Keskustan ja Korian kouluissa sekä Inkeroisten yhteiskoulussa aloittaa kolme toiminnallisen opetuksen ykkösluokkaa. He ovat sitoutuneet myös Joustava koulupäivä -ajatteluun, kertoo Piia Kesonen Kouvolan perusopetuksesta.

Opetushallituksen kokeilu on kuitenkin viimeisen vuoden aikana saanut jonkin verran myös kritiikkiä. Esimerkiksi Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on ilmaissut huolensa lisätunnin aiheuttamista kustannuksista, kun koulut kärsivät jo nykyisellään rahapulasta.

– En kiistä sitä, etteikö koulukuljetuksissa olisi voitu saavuttaa säästöjä joissain kouluissa tämän kokeilun avulla. Mutta se säästö on tehty pidentämällä oppilaiden päivää, Luukkainen sanoo.

Luukkaisen mukaan kerhotoiminta tulisi sijoittaa mieluummin koulupäivän alkuun ja loppuun. Valinnanvaraakin tulisi olla tarpeeksi.

– Muuten toiminnasta tulee pakottamista. Ja valinnanvaran lisääminen taas väkisinkin tietää todella paljon lisää kustannuksia.

"Yksikään kouluista ei halua palata entiseen"

Opetushallituksen erityisasiantuntija Riitta Rajalan mukaan koulut toimivat eri tavalla ja tarjoavat toimintaa joka päivä tai muutamana päivänä viikossa keskellä koulupäivää. Koulupäivä on näinä päivinä pidentynyt Rajalan mukaan puolesta tunnista tuntiin.

Toimintaa tarjotaan aamukerhoina, keskellä päivää ja iltapäivällä. Kokeilusta tulee kouluilta jatkuvasti myönteistä palautetta.

– Toukokuussa tehdyn kyselyn mukaan mikään kokeilussa mukana olevista kouluista ei halua palata entiseen, toteaa Rajala.

Rajalan mukaan Elimäen koulu ei ole ainoa, jossa on todettu syntyneen säästöjä koulukuljetuksista.

– Esimerkiksi ylitorniolaisesta koulusta tuli juuri soitto. Sieltä todettiin, että niin sanotut koulukuljetusten odotustunnit ovat selkeästi vähentyneet ja että koulukuljetukset on nyt pystytty rytmittämään niin, että rahaa säästyy.

Rajalan mukaan myös opettajilta on tullut kokeilusta keväällä hyvää palautetta.

– Opettajille on jäänyt kerhotuntien aikana aikaa pitää esimerkiksi kokouksia tai vanhempaintapaamisia, sanoo Rajala.

Joustava koulupäivä -kokeilu jatkuu ensi kevääseen asti. Kokeilussa on tällä hetkellä mukana 40 ylä- ja alakoulua. Mukaan on Rajalan mukaan saatu myös suuri määrä lisää kouluja.

– 27 kuntaa lähtee ainakin osassa kouluistaan toteuttamaan kokeilua syksyllä.