Kansalaisjärjestö ehdottaa syytteen ajo-oikeutta valtion varoin

Kansalaisten oikeusturvan puolesta toimiva yhdistys ehdottaa asianomistajille oikeutta ajaa syytettä valtion varoin. Eurooppalaisen Oikeusturvan keskusliitto perustelee ehdotusta sillä, että kun vuoden 2016 alusta syyttäjän virkoja joudutaan vähentämään, voi se johtaa siihen, että rikosten selvittäminen tuomioistuimissa viivästyy ja asiat voivat vanhentua.

EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen ja liittohallituksen puheenjohtaja Petri Kankaansivu aikovat viedä tekemänsä ehdotuksen suoraan ministeriöön. Kuva: Raimo Torikka/Yle

Ehdotuksen taustalla on se, että mikäli asioiden käsittelyn viivästymisen vuoksi asianomistajan vaatimukset ehtivät vanhentua, saattaa asianomistaja jäädä ilman hänelle lain mukaan kuuluvia korvauksia. EOK:n mukaan syyttäjälaitoksen resurssipulan vuoksi tällainen kehitys ei ole hyväksyttävää.

EOK:n liittohallituksen puheenjohtajan, varatuomari Petri Kankaansivun mielestä asianomistajien pitäisi saada oikeus ajaa syytettä valtion varoin, mikäli syyttäjä ei ole nostanut syytettä vuoden sisällä siitä kun poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi.

- Siinä on lähtökohtana poliisin tekemä esitutkinta. Kun esitutkinnassa on todettu, että rikos on tapahtunut, niin sen jälkeen sitten asianomistajalla on mahdollisuus valtion varoin ajaa syytettä jos syyttäjä ei resurssipulan vuoksi voi sitä ajaa, elikkä viivyttelee sen syyteasian käynnistämisessä, selvittää varatuomari Petri Kankaansivu.

- Jos syyttäjä ei lähde asiaa ajamaan niin nämä asiat vanhentuu ja silloin rikoksen uhri menettää korvaukset. Hän ei voi sitten mitään rahaa rikoksen tekijältä, lisää Petri Kankaansivu.

Keskustelun aloitus

Yhtenä perusteena ehdotuksen tekoon on Euroopan parlamentin ja neuvoston lokakuussa 2012 antama direktiivi. Sen tavoitteena on rikoksen uhrin aseman parantaminen.

Petri Kankaansivun mukaan EOK:n tekemää ehdotusta aiotaan viedä eteenpäin keskustelemalla suoraan muun muassa ministeriön kanssa. Kansalaisaloitetta ei EOK kuitenkaan aio tehdä vaan lähinnä ehdotus nähdään keskustelun avauksena ja kansalaisjärjestöaloitteena.

- Tämän läpimenoa Suomessa on vaikea arvioida. Tämän tarkoitus on tietysti olla kansalaisjärjestöaloite ja nostaa keskusteluun rikoksen uhrin asema. Se ei voi heiketä sen takia, että valtio vähentää resursseja rikostutkinnassa ja syyttäjän toiminnassa, arvioi varatuomari Petri Kankaansivu.

EOK.n toiminta

Eurooppalaisen oikeusturvan keskusliitto, EOK on toiminut kymmenen vuotta ja sillä on noin 3000 henkilö- ja järjestöjäsentä. Jäsenpalveluina EOK tarjoaa toiminnanjohtajan Jarmo Juntusen mukaan jäsenille pientä korvausta vastaan oikeusasioiden käsittelyn seurantaa ja valvontaa.

- Lisäksi yhdistys tarjoaa jäsenille EOK:n kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden asiantuntijoiden välittämistä. Se maksaa jäsenpalveluna 10 euroa. Jäsenet saavat yhteystyökumppanina toimivalta lakimieheltä ilmaiseksi omasta jutusta profiloinnin ja arvion siitä kuinka paljon oikeustoimet tulisivat maksamaan, kertoo Jarmo Juntunen.

Pyramidihuijauksena ja rahankeräysrikoksena tutkittu tapaus Wincapita on yhdistyksen historian suurin juttu joka on tuonut yhdistykselle tuhansia jäseniä. Tutkinnan kohteeksi joutuneet Wincapitaan sijoittaneet ihmiset ovat Jarmo Juntusen mukaan hakeneet apua EOK:lta.

- EOK:n tavoitteena on auttaa ja tuoda esiin ihmisoikeus- ja  oikeusturvan loukkauksista kärsivä ihmisiä. Olemme auttaneet syyttömästi vankilaan tuomittuja pois vankilasta ja tahdosta riippumatta psykiatriseen hoitoon määrättyjä pois hoitolaitoksista näiden kymmenen vuoden aikana, kertaa EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.

EOK järjestää 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaikille avoimen valtakunnallisen oikeusturvatilaisuuden lauantaina 9.8.2014 Arktikumissa Rovaniemellä.