Lieksan ja Nurmeksen välistä ratatyötä väritti ympäristökritiikki

Juuri valmistunut Lieksan ja Nurmeksen Porokylän välinen junaradan kunnostus kohtasi vastarintaa. Yksityishenkilö vaati töiden keskeyttämistä ja kreosootilla kyllästettyjen ratapölkkyjen korvaamista betonisilla Nurmeksen Hyvärilän asuinalueen kohdalla. Pohjois-Karjalan ely-keskus hylkäsi vaatimuksen.

raiteet
Vanhoja puisia ratapölkkyjä junaradan varressa.
Nurmeksen Hyvärilän kohdalla vanhoja ratapölkkyjä vedettiin sivuun toukokuussa. Lieksan ja Porokylän välinen ratatyöurakka valmistui heinä-elokuun vaihteessa. Riitta Laatikainen

Lieksan ja Nurmeksen välisellä rataosuudella vedettiin huonokuntoisia ratapölkkyjä pois, ja ne korvattiin kreosoottikyllästetyillä uusilla pölkyillä touko- ja heinäkuun välisenä aikana. Yksityishenkilö vaati, että työt keskeytetään ja ratapölkyt vaihdetaan betonisiin Nurmeksen Hyvärilän kohdalla.

Perusteluna oli muun muassa pölkyistä asutusalueelle tulvehtivat hajut. Hyvärilän kohdalla lähimmät asuintalot ovat noin sadan metrin päässä junaradasta.

– Kyllä niistä viihtyvyyshaittaa on, mutta onko niistä terveyshaittaa, niin siihen en osaa vastata, sanoo asiaa virkansa puolesta pyöritellyt ympäristönsuojelusihteeri Riitta Laatikainen Lieksan ja Nurmeksen teknisestä virastosta.

Pohjois-Karjalan ely-keskus käsitteli vaatimuksen ja hylkäsi sen. Perusteluissa muun muassa todetaan, että asetusten mukaan rautateihin voi käyttää kreosootilla kyllästettyä puuta. Pohjavesialueilla on toisin, siellä radalle isketään betoniset pölkyt.

Harvinainen tapaus

Liikenneviraston Itä-Suomen radan kunnossapitoyksiköstä kerrotaan, että tapaus on varsin harvinainen. Kreosootilla kyllästetyistä ratapölkyistä tehdään valituksia korkeintaan pari vuodessa. Myös ympäristönsuojelusihteeri Riitta Laatikaiselle kerta oli ensimmäinen.

– Omalla kohdallani tämmöinen asia oli ensimmäinen. Toki jätemielessä olen näihin kreosootilla kyllästettyihin ja myös muiden kyllästettyjen, käytöstä poistettujen puiden tiimoilta joutunut tekemään töitä, mutta totta on, että tässä arvottiin vähän, kenelle asia kuuluu ja minkä lain perusteella.

Toivottavasti näistä asioista keskustellaan jatkossa hieman aikaisemmassa vaiheessa.

Riitta Laatikainen

Ihmisten aktiivisuus ympäristöasioissa kasvaa koko ajan. Tämän tapauksen huono puoli oli se, että ratatyöt olivat jo hyvässä vauhdissa, kun ely-keskus käsitteli töiden keskeytysvaatimusta.

– Toivottavasti näistä asioista keskustellaan jatkossa hieman aikaisemmassa vaiheessa ennen kuin työt ovat jo käynnissä. Jos tämä päätös vaikka siihen vaikuttaisi, sanoo Riitta Laatikainen.