Lääkäriliitto Savonlinnan synnytyksistä: Toivomme että lääkärin ikä ei ole kynnyskysymys

Potilasturvallisuuden valvonnasta vastaava Valvira on moittinut kovin sanoin Savonlinnan synnytysten potilasturvallisuutta, vastasyntyneiden hoitoa sekä henkilökunnan osaamisen ylläpitoa sekä koulutusta. Yhtenä perusteena on, että osa synnytyslääkäreistä on osa-aikaeläkkeellä tai eläkkeellä.

Kotimaa
Vastasyntynyt vauva sairaalassa hoitohenkilökunnan ympäröimänä.
YLE / Laura Valta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on harkinnut määräävänsä Itä-Savon sairaanhoitopiirin lopettamaan synnytystoiminnan Savonlinnassa. Tätä perustellaan kotipäivystykseen liittyvillä riskeillä, myös sillä, että synnytyslääkäreistä osa on jo osa-aikaeläkkeellä tai eläkkeellä.

Valvira kyseenalaistaa onko eläkkeellä olevien lääkärien osaaminen ajan tasalla.

Lääkäriliitossa kuitenkin katsotaan, ettei ainakaan iästä saisi tulla kynnyskysymys. Vaarana on, että keskustelussa luisutaan helposti ikärasismin puolelle.

– Tietyn osaamisen ylläpitämiseksi lääkärillä pitää olla tarpeeksi tapauksia tai tässä tapauksessa synnytyksiä hoidettavanaan vuodessa. Jos niitä ei ole riittävästi, niin aina voi olla riski, ettei ammattitaito säily. En silti liittäisi huolta lääkärin ikään tai työsuhteen osa-aikaisuuteen, Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila kommentoi tapausta.

– Meillä Suomessa lääkärin oikeuksilla ei ole yläikärajaa. Siitä on aika ajoin keskusteltu, mutta siihen ei ole nähty tarvetta. Enemmän on kysymys siitä, että miten ammattitaitoa ja osaamista ylläpidetään.

Halila muistuttaa, että lainsäädäntö velvoittaa jokaisen ammattiaan harjoittavan lääkärin ylläpitämään ammattitaitoaan. Myös työnantajan on varmistettava lääkärille mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen.

Lääkäriliiton omien selvitysten mukaan lääkärit osallistuvat Suomessa täydennyskoulutukseen keskimäärin kahdeksana päivänä vuodessa.

"Lääkäriys on enemmän kuin ammatti"

Yleisesti ottaen trendi lääkärikunnassa on, että yhä useampi lääkäreistä aikoo pysyä entistä pidempään työelämässä. Halila kertoo, että lääkärin ammatista ei varsinaisesti jäädä eläkkeelle.

– Kyselytutkimuksen mukaan noin puolet lääkäreistä ilmoittaa, että he jossain määrin jatkavat lääkärin toimintaa eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Harvat kokoaikaisesti, mutta pitävät jossain määrin yksityisvastaanottoa tai tekevät sairaaloissa tai terveyskeskuksissa osa-aikatöitä.

– Usein yksityisvastaanottopuolella muodostuu pitkäaikaisia potilassuhteita, joita mielellään jatketaan myöhemmin.