Opettajien lomautukset puhuttavat: "Oppilaat voidaan säilöä vaikka juhlasaliin"

Kunnissa lomautukset koskevat vain harvoin opettajia. Opetusalan ammattijärjestö OAJ kanteli keväällä toteutetuista lomautuksista Aluehallintovirastolle.

Kotimaa
Ari Santaharju pitää puhetta täydelle juhlasalille koululaisia.
Petri Aaltonen / Yle

Monissa Suomen kunnissa on pohdittu opettajien lomautuksia osana talouden tasapainottamista. Lomautusten toteuttamisen vaikeus juuri opettajien kohdalla on saanut useimmiten kunnat perumaan aikeensa.

Kuhmon kaupungissa lomautukset toteutettiin keväällä ja jälkipyykki on käynnissä. OAJ:n Kuhmon paikallisyhdistys teki lomautusten aikaisista järjestelyistä Aluehallintovirastolle hallintokantelun, johon kaupungin sivistyslautakunta antaa oman vastauksensa torstaina.

Kantelussa väitetään, etteivät oppilaat ole saaneet opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä kyseenalaistetaan turvallinen oppimisympäristö.

Kuhmon sivistyspalveluiden esimies Timo Heikkilä ei yllättynyt kantelusta, mutta sanoo kaupungin suunnitelleen lomautusjaksot niin, ettei vaikutuksia koulunkäyntiin tullut.

– Kyllä näihin on henkisesti valmistauduttu. Kantelussa on sama kaava kuin muissakin kunnissa. Siinä mainitut huolet on kuitenkin kaupungissa huomioitu jo suunnitteluvaiheessa.

OAJ Kainuun alueasiamies Heikki Kallunki soimaa Kuhmossa lomautusten aikaan järjestettyjä työpajapäiviä, joiden aikana oppilaat tutustuivat kaupungin organisaatioihin. Valvojina oli opettajien lisäksi myös muita aikuisia.

– Jos tuo olisi järkevä tapa opettaa, niin näin tehtäisiin joka vuosi. Työpajapäivät rukattiin lukuvuosisuunnitelmaan lomautusten vuoksi, Kallunki väittää.

Riittävää opettajamäärää ei määritelty

Sivistyspalvelujen esimies Timo Heikkilä kiistää kantelussa mainitun väitteen, että opettajat olisivat vastanneet yksin useissa eri tiloissa toimivista opetusryhmistä ja turvallisesta oppimisympäristöstä.

Voitaisiin koota vaikka kaikki oppilaat juhlasaliin, mutta jokainen ymmärtää, että silloin ei ole mielessä opetus, vaan säilyttäminen.

Heikki Kallunki

– Periaatteena on ollut, että opettajan ollessa lomautettuna, kaksi muuta ovat jakaneet ryhmät. Varsinkin haja-asutusalueen kouluissa tämä on ollut helppo järjestää. Valvomattomia tilanteita ei ole ollut.

Kuhmon kaupungin lausunnossa huomautetaan, ettei laissa ole mainintaa, mikä tulkitaan riittäväksi määräksi opettajia. OAJ:n Kallunki pitää lomautusten aikaisia suurempia ryhmiä lasten säilömisenä ja uhkana turvalliselle ympäristölle.

– Siinä tapauksessa voitaisiin koota vaikka kaikki oppilaat juhlasaliin, mutta jokainen ymmärtää, että silloin ei ole mielessä opetus, vaan säilyttäminen.

Avin vaikutusmahdollisuus jälkijättöistä

OAJ:n alueasiamies Heikki Kallunki kaipaa kanteluiden rinnalle Aluehallintovirastolle vahvempaa roolia puuttua hallintoratkaisuihin jo ennakkoon.

– Nyt virasto voi tarkastella asioita käytännössä vain jälkijättöisesti. Sen pitäisi voida puuttua tällaisiin ratkaisuihin jo suunnitteluvaiheessa.

Kallunki pitää valitettavana, että yhtenä harvoista Suomen kunnista Kuhmo päätti lomauttaa myös opettajat.

– Pidän tätä erittäin harmillisena. Lapsiperheet seuraavat asioita ja äänestävät jaloillaan.

Kuhmon sivistyspalveluiden esimies Timo Heikkilän mukaan lomautuksilla ei ole ollut suurta vaikutusta koulunkäyntiin.

– Jos lapsilta kysyttäisiin, niin tuskinpa ovat mitään erikoista havainneet. Suurin huoli toki on, miten lomautukset vaikuttavat opettajien työmotivaatioon, Heikkilä sanoo.