Selvitys: Viinivaaran ja Yli-Iin pohjavedet oululaisten parhaat varaveden läheet

Oulun yliopiston vetämässä arvioinnissa vertailtiin eri vaihtoehtoja Oulun vedensaannin turvaamiseksi tilanteessa jossa nykyinen päävesijärjestelmä on pois käytöstä.

Oulu
Viinivaaran Viirilän lähde, metsäinen maisema, puut kuvastuvat veden pinnasta
Marko Väänänen / Yle

Ylikiimingin Viinivaaran ja Yli-Iin pohjavesivarat ovat lupaavimmat vaihtoehdot kun halutaan varmistaa Oulun vedenhankintaa, todetaan Oulun yliopistossa tehdyssä uudessa selvityksessä.

Selvityksessä katsottiin miten olisi parasta turvata vesihuolto tilanteessa jossa nykyinen Oulujoen päävesijärjestelmä on pois käytöstä. Selvityksessä vaihtoehdot mitoitettiin noin kolmasosaan Oulun kantakaupungin vedenkulutuksesta eli kyseessä ei ole päävesijärjestelmä.

Vedenhankinnan varmistamisen vaihtoehdot päätettiin selvittää uudestaan, kun Vaasan hallinto-oikeus ei myöntänyt lupaa Viinivaaran vedenottoon silloisen hakemuksen mukaisella vedenottomäärällä.

Selvityksessä todetaan, että yhteistyö paikallisten ihmisten kanssa on edellytys sille, että pohjavesihankkeiden toteutumisen kannalta.

Arviointia oli laatimassa Oulun kaupungin päättäjiä, viranomaisia, asiantuntijoita ja paikallisia ihmisiä Oulun yliopiston tutkimusryhmän johtamana.