Kymenlaaksossa muuta maata enemmän epäpäteviä opettajia

Ammatillisessa koulutuksessa opettajista vain kahdella kolmesta on muodollinen pätevyys opettaa nykyisessä tehtävässään. Kymenlaakso on tilastossa ylivoimaisesti maan heikoin.

opettajat
Liitutaulu, liituja ja sieni
Jokioisuilla selvitetään pikaisesti mitä Paanan koulun erityisopetuksessa oikein tapahtuu.YLE / Meri Herttua

Kymenlaaksossa on huomattavasti enemmän epäpäteviä opettajia kuin maassa keskimäärin.

Ammatillisessa koulutuksessa opettajista vain kahdella kolmesta on muodollinen pätevyys opettaa nykyisessä tehtävässään. Kymenlaakso on tilastossa ylivoimaisesti maan heikoin.

Muodollisesti epäpätevältä opettajalta puuttuu usein tehtävään tarkoitettu koulutus. Opettajan opinnot voivat esimerkiksi olla vielä kesken tai opettaja on koulutettu muuhun kuin nykyiseen opetustehtävään.

Luokanopettajien tilanne maan toiseksi heikoin

Peruskoulun luokanopettajien kohdalla Kymenlaakson tilanne on maan toiseksi heikoin Uudenmaan jälkeen. Opettajista on päteviä vajaat 90 prosenttia. Maan keskiarvo on 94,5 prosenttia.

Myös erityisluokanopettajien ja erityisopettajien kelpoisuustilanne on selvästi alle maan keskitason.

Peruskoulun ja lukion lehtoreiden ja päätoimisten tuntiopettajien kohdalla Kymenlaakso on maan keskitasoa.

Epäpätevien opettajien osuus kasvanut

Opetushallituksen tuoreimmat tilastot ovat keväältä 2013. Niiden mukaan Kymenlaaksossa on huomattavasti suurempi osa epäpäteviä opettajia kuin kolme vuotta aiemmin, jolloin tilasto koottiin edellisen kerran.

Ammatillisen koulutuksen opettajista 66,5 prosentilla oli muodollinen kelpoisuus keväällä 2013. Vuonna 2010 osuus oli 74,5 prosenttia. Perusopetuksen luokanopettajien kohdalla pätevien opettajien osuus oli 95,9 prosenttia vuonna 2010.