Meri-Lapissa mielittäisiin hanhijahtiin

Hanhikannan väheneminen on havaittu osin Meri-Lapissakin. Perinteinen hanhen metsästys soilta tuottaa kuitenkin niin vähän saalista, että moni metsästäjä pitää rauhoitusta liioitteluna.

luonto
Metsähanhipari lennossa
Metsähanhipari lennossa.Raine Martikainen / Yle

Metsähanhen rauhoitus herättää merilappilaisissa metsästäjissä ristiriitaisia tunteita. Metsästäjien havainnot hanhien katoamisesta vaihtelevat, mutta useimmilla tekisi kuitenkin mieli jahtiin.

Taigametsähanhen kannan taantumisen vuoksi hanhenpyynti on asetuksella kielletty koko maassa. Samaan aikaan Suomessa on valmisteilla myös metsähanhen hoitosuunnitelma, jonka on määrä valmistua syksyksi 2015.

Esimerkiksi Tervolan soilla hanhien väheneminen on havaittu. Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan Kari Kokkosen mukaan kadon syy ei kuitenkaan ole yksiselitteisen selvä.

– Metsästyskielto on helppo määrätä, mutta pelkästään pyynnin rajoittaminen ei riitä. Pitäisi tehdä tutkimusta ja selvittää syyt hanhien vähenemiseen.

– Mikä rooli on esimerkiksi joutsenten määrän lisääntymisellä tai soiden ojittamisella, Kokkonen kysyy.

Hanhisoille joutuu tekemään monia hukkareissuja

Kokkonen muistuttaa, että metsästyksen tehokkuus on Lapissa huomattavasti alhaisempi kuin etelässä. Lapissa hanhia metsästetään peltojen asemesta soilta.

Simolainen hanhenmetsästäjä Tuomo Miettunen.
Simolainen Tuomo Miettunen on kulkenut hanhisoilla vuosikymmeniä. Tänä syksynä reissut jäävät, sillä metsähanhi on rauhoitettu koko maassa.Antti Heikinmatti / Yle

Kokenut hanhenpyytäjä, simolainen Tuomo Miettunen vahvistaa, että hanhisoille joutuu tekemään useinkin hukkareissuja.

– Kyllä sillä ei ole hölynpölyn merkitystä kannalle sillä määrällä mitä Lapissa hanhia metsästetään. Saalista tulee niin vähän, kun se pitää tuolta aavoilta kontata, Miettunen sanoo.

Pelkona on, että perinteinen ja arvostettu metsästysmuoto taantuu, jos rauhoitus venyy. Tosin hanhen tilalta voitaisiin Miettusen mielestä metsästää toista soilla pesivää isoa lintua - laulujoutsenta.

– Kyllä sitä metsästäisi ihan mielellään. Samanlainen riistalintu jos ei parempikin joutsen on, Miettunen sanoo.