Oulun Vesi haluaa edelleen pumpata kiisteltyä Viinivaaran vettä

Oulun Vesi haluaisi edelleen ottaa pohjavettä kiistellyltä Viinivaaran alueelta. Vaasan hallinto-oikeus kumosi jo kertaalleen vesilaitoksen suunnitelmat.

Oulun vesi
Viinivaaran Viirilän lähde, metsäinen maisema, puut kuvastuvat veden pinnasta
Marko Väänänen / Yle

Ylikiimingissä sijaitsevaa Viinivaaraa esitetään jälleen Oulun vedenhankinnan turvaamiseen.

Oulun Vesi on teettänyt selvityksiä aiheesta ja esittää niiden pohjalta liikelaitosten johtokunnalle, että Oulun vedenhankinnan varmistamiseen valitaan Viinivaaran alue.

Oulun Veden perusteiden mukaan Viinivaaran vaihtoehdolla kyetään parhaiten ja varmimmin turvaamaan vedenhankinta pintaveden rinnalla. Ratkaisua pidetään myös kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki sanoo, että suunnitelmassa pumpattavan veden määrä on vähentynyt alkuperäisestä.

- Aiemmin oli suunniteltu 27 000 kuution ottoa. Nyt esitysvaiheessa on 11 000 kuutiometriä. Uskomme, että näillä vesimäärillä myös luontovaikutusten osio on hallittavissa. Hakemuksessa on otettu huomioon uudella tavalla myös kuivimpia aikoja, jotta vedenottoa voi säädellä luontotekijät huomoiden, Lähdemäki perustelee.

Vedenhankintaesitystä käsitellään liikelaitosten johtokunnassa 20. elokuuta. Sen jälkeen asia menee kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn syys–lokakuun aikana.

Valittavasta ratkaisusta tiedotetaan Ely-keskukselle ja maa- ja metsätalousministeriölle. Valittavan vaihtoehdon suunnittelu ja lupavalmistelu pyritään käynnistämään välittömästi kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen.