Ehtojen tiukentaminen on vähentänyt korvaushoidon määrää

Kemissä päätettiin alkuvuodesta, että rauhoittavia lääkkeitä käyttävät narkomaanit eivät saa korvaushoitoa. Rauhoittavien ja korvauslääkkeiden yhteiskäyttö lisää aggressiivisuutta.

Kotimaa
Suboxone
Mari Latva-Karjanmaa / YLE

Narkomaaneille tarkoitetun korvaushoidon muuttaminen Kemissä vuoden alussa on vähentänyt potilaiden määrää. Enimmillään korvaushoitoa on saanut kaksikymmentä huumeidenkäyttäjää, nyt määrä on pudonnut kuuteentoista. Lisäksi muutamien ihmisten kohdalla hoitoa ollaan lopettamassa.

Etujen rajoittaminen on aiheuttanut tyytymättömyyttä.

Pirkko Ezewuzie

Kemissä korvaushoitoa saavien määrä on edelleen suuri, sillä esimerkiksi saman kokoisessa Torniossa korvaushoidon piirissä oli vuodenvaihteessa kaksi ihmistä.

Torniossa korvaushoitoon ei ole hyväksytty ihmisiä, joilla on käytössä rauhoittavia bentsodiatsepiini-lääkkeitä. Kemissä linjaa on alkuvuonna tiukennettu Tornion mallin mukaiseksi. Opiaattiriippuvaisten korvaus- ja vieroitushoidossa käytettyjen buprenorfiinien (mm. Subutex ja Subuxone) ja rauhoittavien bentsodiatsepiinien yhteyskäyttö lisää tutkimusten mukaan aggressiivisuutta.

Kemin kiristyneen käytännön vuoksi osa aiemmin korvaushoitoa saaneista on jo muuttanut pois Kemistä ja osa suunnittelee poismuuttoa.

– Etujen rajoittaminen on aiheuttanut tyytymättömyyttä. Mutta kokonaisuudessaan tilanne on rauhoittunut, sanoo lääkäri Pirkko Ezewuzie mielenterveysasemalta.

Ei vaikutusta rikollisuuteen

Korvaushoitomuutoksilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta Kemin tai koko Meri-Lapin rikollisuuteen. Rikoskomisario Miia Lehtinen kertoo, että poliisin kokemukset kadulta kertovat, että tilanteessa ei ole tapahtuntu merkittävää muutosta.

Myöskään tilastoidussa rikollisuudessa ei ole nähtävissä suurta muutosta suuntaan tai toiseen. Poikkeuksen tekevät törkeät omaisuusrikokset, kuten asuntomurtoihin. Omaisuusrikosten määrä on kasvanut viime vuodesta kuusitoista prosenttia.

– Tilastoitujen rikosten määrään vaikuttavat niin monet asiat, että korvaushoitotilanteen muutoksen vaikutusta on todella vaikea arvioida, sanoo Miia Lehtinen.