Metsälain muutos tuo metsänomistajille valinnanvapautta ja vastuuta

Keskeisin muutos on se, että eri-ikäismetsien hoito on tullut tasaikäismetsien rinnalle.

Kotimaa
Metsä sateen jälkeen
Adam Bellgrau / Yle

– Uusi, vuoden alussa voimaan tullut metsälaki antaa mahdollisuuden kokeilla myös uusia, vähemmän tuottavia puulajeja. Se sallii esimerkiksi kuusen kasvattamisen karuilla kasvupaikoilla. Myös haapaa voidaan tulevaisuudessa kasvattaa pääpuulajina, vaikka sen taloudellinen tuotto olisi vaatimatonta.

Metsälain taloudellisista vaikutuksista tutkijat ovat eri mieltä, kertoo Suomen Metsäkeskuksen Etelä-Savon aluejohtaja Antti Heikkilä.

– Perinteinen, tasaikäinen metsä pyrkii tuottamaan mahdollisimman paljon puuta, mutta myös kustannukset ovat korkeat. Eri-ikäismetsässä puun tuotto on vähäisempää, mutta kustannukset ovat pienemmät, ja metsän pinta säilyy peitteisenä.

Metsäalan ammattilaisia kokoontuu tiistaina maastokoulutukseen Mikkelissä. Eteläsavolaisille metsänomistajille järjestetään asiasta tiedotustilaisuus syyskuussa.

– Uusi metsälaki on herättänyt paljon kiinnostusta, sanoo Antti Heikkilä. Metsänomistajan mielikuvat siitä, minkä näköinen metsä on hoidon jälkeen, voivat kuitenkin poiketa todellisuudesta, koska myös pienaukkohakkuu ja poimintahakkuu muuttavat metsämaisemaa.

Laki tarjoaa entistä enemmän vapautta ja vastuuta metsänomistajalle oman metsänsä hoidossa. Konkreettisia muutoksia ovat muun muassa metsän uudistamisen läpimitta- ja ikärajojen poistuminen sekä mahdollisuus metsän kasvattamiseen eri-ikäisrakenteisena. Uudistuksella pyritään edistämään nykyistä monipuolisempaa metsänhoitoa ja lisäämään metsänomistajien aktiivisuutta metsänhoitoasioissa.

Lähteet: Antti Heikkilä, Suomen metsäkeskus, MTK - Metsä