Uudet koulukaverit tulevat tutuiksi seiskapäivillä Porvoossa

Muualla kuin koululuokassa tapahtuva yhdessäolo auttaa oppilaita tutustumaan toisiinsa. Porvoossa seiskaluokkalaisten ryhmäyttämisellä on jo pitkät perinteet.

Porvoo
YLE

Yläkoulunsa aloittavat oppilaat ovat usein tilanteessa, jossa kaikki muuttuu. Tulee uusi koulu, uudet luokkakaverit ja uusi opettaja. Kouluvuoden alulla on tärkeä rooli siinä, minkälaiseksi luokkahenki muodostuu.

Porvoossa on todettu, että uusien seiskaluokkalaisten ryhmähengen muodostumista edesauttaa se, että koulupäivää vietetään muualla kuin koululuokassa. Pääskytien seiskaluokan oppilaat Myhueen ja Aino ovat samaa mieltä.

- On se ihan erilaista olla täällä kerhotiloissa, kuin koulussa, toteavat tytöt yhteen ääneen.

Porvoon kaupungin nuorisopalveluiden, Porvoon seurakuntien ja koulujen yhteistyönä on jo pitkään järjestetty uusille yläkoululaisille seiskapäiviä. Viikon ajan normaalin koulutyön sijaan oppilaat ovat luokittain koolla muun muassa nuorisotiloissa.

Nuoriso-ohjaajien opastuksella ohjelmassa on esimerkiksi yhteisiä leikkejä. Ryhmätöiden ja tehtävien avulla oppilaat tutustuvat toisiinsa leikin varjolla.

Opettajalle seiskapäivät antavat mahdollisuuden tutustua oppilaiden ryhmädynamiikkaan.

Tänä vuonna vastaavanlaista toimintaa järjestetään myös toisen asteen oppilaitosten uusille opiskelijoille.