Arseenipitoisen kiviaineksen murskaus ei aiheuta riskiä ihmiselle

Laajan suomalaisen tutkimuksen mukaan arseenin liukeneminen ja kulkeutuminen kiviainestuotannossa ja maarakentamisessa ei ole riski ihmiselle. Sen sijaan juomavedessä arseeni on terveysriski.

Kotimaa
Kaivinkone ja murskauslaitos.
Yle

Arseeniriskiä selvittäneen Asrocks-tutkimuksen perusteella Suomi on ensimmäisenä maailmassa luonut ohjeistuksen arseeniriskin hallintaan. Ohjeistusta voidaan soveltaa myös muissa maissa, joissa arseeniriski on suurempi kuin Suomessa.

Laajassa suomalaisessa tutkimuksessa selvitettiin, miten arseeni leviää ympäristöön kivilouhoksilta ja maarakentamisesta.

Esimerkkialueena oli Tampereen ja Hämeenlinnan välinen alue, jonka kallio- ja maaperässä on paikoitellen tavallista enemmän arseenia.

Ainakaan tutkituissa kiviaines- ja rakentamiskohteissa arseeni ei aiheuta riskiä ihmisille ja ekosysteemille. Aalto-yliopiston professori Jaana Sorvari sanookin, että arseenista ei tämän suhteen tarvitse olla huolissaan.

Suurin riski arseenista syntyy ihmiselle silloin, jos arseenipitoista juomavettä käyttää pitkään. Se voi aiheuttaa syöpää.

Altistuminen juomaveden arseenille tapahtuu yleensä oman kaivon kautta. Kiviainesottopaikkojen lähellä kaivoja ei yleensä ole, eikä arseeni kulkeudu kauas louhoksilta.

Asrocks-tutkimuksen toteuttivat Geologian tutkimuskeskus, Tampereen teknillinen yliopisto ja Suomen ympäristökeskus yhteistyössä viranomaisten ja alan yritysten kanssa.