Maapallo söi jo tämän vuoden luonnonvarat – Suomen harva asutus sekä etu että haitta

Ihmiskunta käyttää uusiutuvia luonnonvaroja yhä kiihtyvään tahtiin, mikä heikentää Maapallon kykyä uusintaa niitä. Suomen suurin synti ovat suuret ilmastopäästöt. Ympäristöasiantuntija kannustaa Suomea siirtymään henkilöautoilussa sähköautoihin.

luonto
ELY-keskuksen tarkastajat kontrolloivat muun muassa kasvulohkojen pinta-aloja, viljelykasveja, viljelytapaa sekä tukiehtojen noudattamista.
Viljelysmaat ja metsät ovat Suomessa melko hyvin hoidettuja, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.Mari Nupponen / Yle

Maapallon uusiutuvat luonnonvarat on tämän vuoden osalta syöty tänään, ilmoittaa Maailman luonnonvarojen tilaa tutkiva järjestö. Global Footprint Network (siirryt toiseen palveluun) kerää joka vuosi valtavan tietomäärän maailman luonnonvarojen tilasta ja kulutuksesta.

Tietojensa perusteella Järjestö suorittaa monimutkaisen laskelman, jonka avulla saadaan selville, milloin vuoden uusiutuvat luonnonvarat loppuvat ja ihmiskunta siirtyy ylikulutukseen. Tänä vuonna päivämäärä oli 19.8. Tämän vuoden loppuun saakka maapallolla eletään uusiutuvien luonnonvarojen osalta velaksi, laskee Global Footprint Network.

Ylikulutus kiihtyy, vuonna 2000 laskettiin luonnonvarojen riittäneen parisen viikkoa pitempään.

Järjestön laskelmissa seurataan maapallon tilaa kuuden tekijän kautta. Ne ovat ilmastopäästöt, viljelysmaa, laidunalueet, kalastus, metsämaa ja rakennetut alueet.

Ylikulutuksen seurauksena Global Footprint Network toteaa ihmiskunnan kaiken aikaa heikentävän omia tulevaisuudennäkymiään. Tämä tarkoittaa käytännössä mm. ilmastonmuutoksen etenemistä, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien sukupuuttoja, viljelysmaiden laadun heikkenemistä ja kalakantojen hupenemista.

Maapallo ja sen luonto tuottavat kaiken aikaa uusiutuvia luonnonvaroja. Laskelmissa niiden määrä arvioidaan ns. globaalihehtaareissa (ts. biokapasiteettihehtaareissa), mikä tarkoittaa hehtaarin kokoista aluetta, jonka uusiutuvien luonnonvarojen tuotanto vastaa maapallon keskiarvoa. Tutkijoiden mukaan jokaiselle maapallon asukkaalle riittää keskimäärin noin 1,7 biokapasiteettihehtaaria.

Suomen tilanne hyvä, mutta synnit ulkoistettu ulkomaille

Myös suomalaiset käyttävät luonnonvaroja runsaasti. Suomen talojen lämmitys, liikenne ja teollisuus aiheuttavat runsaasti ilmastopäästöjä, ja Suomeen tuodaan ulkomailta paljon tuotteita, joiden tuotanto kuluttaa luonnonvaroja. Suomi on siis tavallaan ulkoistanut ongelmansa.

Suomalaiset ovat maailman eniten käyttävien kansojen joukossa. Suomen ekologinen jalanjälki on kestämättömällä tasolla, tutkijat toteavat.

Jos Suomi irrotettaisiin muusta maailmasta, eli jos Suomen ulkomaankauppa ja turismi jätettäisiin huomioimatta, tilanne olisi paljon parempi. Suomi tuottaa itse jokaista asukastaan kohden 12 biokapasiteettihehtaaria. Niistä asukkaat kuluttavat vain kuusi. Tämä johtuu siitä, että Suomi on laaja ja harvaan asuttu.

WWF: Suomen siirryttävä sähköautoihin

Ympäristöjärjestö WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen pitää Suomen olennaisimpana ongelmana kasvihuoneilmiötä kiihdyttäviä ilmastopäästöjä. Noin puolet Suomen ekologisesta jalanjäljestä on seurausta ilmastopäästöistä.

Yle Uutiset kysyi Luukkoselta kommentteja Global Footprint Networkin käyttämän selvityksen osa-alueisiin.

Viljelysmaat ja metsät ovat Luukkosen mielestä Suomessa melko hyvin hoidettuja. Metsät sitovat runsaasti hiilidioksipäästöjä, eikä metsäkatoa ole nähtävissä. Viljelysmaita ei ylikuormiteta. Jos viljelysmaasta halutaan lisää tuottoa, olisi lannoitusta lisättävä, mikä aiheuttaisi muunlaisia ongelmia.

Laidunmailla ei ole ekologisen jalanjäljen osalta juuri merkitystä Suomessa. Luukkosen mukaan laitumia voisi olla enemmänkin, koska monet niillä viihtyvät eliöt ovat harvinaistuneet laidunmaiden metsittymisen takia.

Myös kalastus on Luukkosen mielestä hoidettu Suomessa hyvin. Kotimaisen kalan ja eritoten järvikalan käyttöä tulisi lisätä. Suomessa on käyty kiistaa lohen pyyntikiintiön koosta, mutta globaalilla mittarilla tämä ongelma on pieni, Luukkonen toteaa.

Rakennetut alueet laajenevat yhtä lailla Suomessa kuin muuallakin Maapallolla, mikä kaventaa luonnontilaisen ympäristön elintilaa. Tämä on asia, johon on kiinnitettävä huomiota, mutta kokonaisuudessa ongelma on suhteellisen pieni, arvioi Luukkonen.

Suomen osalta Luukkosen mielestä on olennaista vähentää ilmastopäästöjä. Tässä ratkaisu on siirtyä uusiutuvaan energiaan, kuten aurinko- ja tuulivoimaan, suojelujohtaja painottaa.

Liikenteessä on edessä merkittävä muutos, Luukkonen uskoo. Hänen mielestään biopolttoaineella ei voida koskaan kunnolla korvata tavanomaisia liikennepolttoaineita. Tästä syystä on tärkeää siirtyä henkilöautojen osalta sähköautoihin, joiden akut ladataan uusiutuvaa energiaa käyttävien voimaloiden sähköllä. Polttomoottoriautot ovat harvaan asutussa maassa suuri ilmasto-ongelma, mutta ongelma poistuu, jos autot eivät aiheita ilmastopäästöjä, Luukkonen muistuttaa.