Tutkimus liittää yleisen antibiootin sydänkuolemiin

Klaritromysiiniä määrätään vuosittain miljoonille ihmisille. Useat asiantuntijat ovat kuitenkin huomauttaneet jo tanskalaistutkimuksen puutteista.

Tuore tanskalainen tutkimus esittää yleisesti käytettävän antibiootin kohottavan "selvästi" riskiä kuolla sydäntauteihin. Tutkimusta on kuitenkin jo kritisoitu muun muassa siitä, ettei tutkittavien ylipainoa tai tupakointia otettu huomioon.

Tutkimus julkaistiin brittiläisessä lääketieteen BMJ-julkaisussa keskiviikkona. Tanskalaistutkimuksen mukaan klaritromysiini-antibiootin käyttö lisää sydänkuoleman riskiä jopa 76 prosenttia verrattuna fenoksimetyylipenisilliinin eli penisilliini-V:n käyttöön.

– Absoluuttinen riskiero oli 37 sydänkuolemaa jokaista miljoonaa klaritromysiini-lääkekuuria kohti, Statens Serum Institutin tutkijakolmikko raportoi. Riski kuitenkin päättyi, kun lääkehoito loppui.

Klaritromysiiniä määrätään vuosittain miljoonille ihmisille. Sillä hoidetaan bakteeritulehduksia, kuten keuhkokuumetta, keuhkoputkentulehdusta ja joitain ihotulehduksia.

Tutkijat analysoivat yli viiden miljoonan lääkekuurin tietoa. Lääkkeet oli määrätty tanskalaisille 40 - 74-vuotiaille vuosien 1997 ja 2011 välillä. Vähän yli 160 000 sai klaritromysiiniä, 590 000 roksitromysiiniä ja 4,4 miljoonaa penisilliini-V:tä.

Roksitromysiinin ei havaittu nostavan sydänkuoleman riskiä, vaikka se kuuluu klaritromysiinin lailla makrolidiantibioottien ryhmään. Makrolidit vaikuttavat sydänlihaksen sähköimpulsseihin, ja niiden on arvioitu lisäävän rytmihäiriöiden riskiä.

Vaikka klaritromysiinin aiheuttama absoluuttinen riski olikin pieni, tutkijat muistuttivat, että se on yksi yleisimmin käytetyistä antibiooteista useissa maissa, eikä sen aiheuttamaa sydänkuolemariskiä voida siksi ohittaa.

Useat asiantuntijat ovat kuitenkin huomauttaneet jo tanskalaistutkimuksen puutteista. Tutkimuksessa ei esimerkiksi otettu huomioon tutkimuskohteiden mahdollista tupakointia tai ylipainoisuutta, mitkä selittävät ainakin osan kuolemanriskien eroista eri lääkkeiden välillä.

Britannian sydänyhdistyksen edustaja Mike Knapton myös huomautti olevan jo tiedossa, että lääkäreiden pitäisi noudattaa varovaisuutta määrätessään klaritromysiiniä tietyistä sydänongelmista kärsiville potilaille.