Rauhaniementien silta pois käytöstä Rantatunnelin työmaan vuoksi

Tampereen Rantatunneli muuttaa kulkuyhteyksiä Lapinniemeen ja Rauhaniemeen. Rauhaniementien sillan kohdalle rakennetaan kokonaan uusi silta.

Kuva: Liikennevirasto

Tampereella rakenteilla oleva Rantatunneli muuttaa merkittävästi kulkuyhteyksiä Lapinniemeen, Rauhaniemeen sekä Käpylään. Nykyinen Rauhaniementien silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi silta.

Vuoden kestävä siltatyömaa alkaa syyskuun alussa. Ajoreitti Lapinniemeen kulkee remontin aikana Kalevan puistotien ja Parantolankadun kautta.

Kevyt liikenne ohjataan kulkemaan Marjatan ylikulun sekä Kalevan puistotien kautta Parantolankadulle.