EU heikentäisi maatalouslomitusta – Suomi ei anna periksi

Suomi haluaa säilyttää maatalouslomituksen nykyisellään. EU-komissio lyhentäisi esimerkiksi äitiys- ja vanhempainvapaan sekä sairasloman ajan lomitusta useilla kuukausilla. Suomi on neuvotellut komission kanssa mahdollisuuden poikkeamaan, mutta neuvottelut ovat yhä kesken.

politiikka
Lomittaja harjaa lehmän kaulaa.
Riikka Pennanen / Yle

EU-komission suunnitelmat muuttaisivat suomalaista maatalouslomitusjärjestelmää ensi vuoden alussa. Esimerkiksi sairastapauksissa sijaisapua voisi käyttää enintään kolme kuukautta vuodessa. Äitiys- ja vanhempainloman ajaksi lomittajan voisi saada enintään kuudeksi kuukaudeksi. Asian käsittely on komissiossa kesken.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitton Pohjois-Suomen kenttäpäällikkö Markku Karjalainen ihmettelee EU:n halua puuttua Suomen lomitusjärjestelmään.

– Lomitusjärjestelmä on Suomessa sosiaalipolitiikkaa, eikä EU ole perinteisesti puuttunut jäsenvaltioittensa sosiaalipoliittisiin ratkaisuihin. Nyt komissio viittaa kilpailua rajoittaviin tekijöihin, joka on mielenkiintoinen tulkinta. Voi sanoa, että tässä ollaan nyt puuttumassa hyvin periaatteellisiin kysymyksiin.

Karjalaisen mukaan toteutuessaan päätös vaikeuttaisi maatalousyrittäjien mahdollisuutta saada lomitusta. Pahimmillaan tuhat lomittajaa joutuisi kortistoon. Viljelijöillä on aivan samanlainen oikeus äitiyslomaan, vanhempainvapaaseen ja sairastumiseen kuin muillakin, sanoo Karjalainen.

– Lähinnähän tilanne poikkeaa esimerkiksi lypsykarjatiloilla muista siten, että lehmät on lypsettävä joka aamu ja ilta.

Neuvottelut jatkuvat – Suomi pitää kiinni linjastaan

MTK Pohjois-Suomen kenttäpäällikkö Markku Karjalainen pitää suomalaista maatalouslomitusjärjestelmää toimivana, ja pienellä hiomisella siitä tulisi jopa erittäin hyvä.

Julkisuudessa olleet pelot ovat aiheettomia eikä mitään äitiys- tai hoitovapaan lyhentämisiä tule tapahtumaan.

Risto Artjoki

Myös maa- ja metsätalousministeriön valtiosihteerin Risto Artjoen mukaan nykyinen järjestelmä on toimiva. Hän on ollut keväästä lähtien mukana neuvottelemassa EU-komission kanssa lomitusjärjestelmästä.

– Teimme komissiolle erittäin selväksi, että äitiys- ja hoitovapaan heikennys tai sairausajan järjestelyt lomituksessa eivät ole hyväksyttävissä. Juuri tämän takia komissio lisäsi loppuvaiheessa kirjauksen, jolla Suomen tekemän esityksen pohjalta voidaan sallia myös pidemmät jaksot, ja tämä on se linja, jolla aiomme edetä.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö vievät yhdessä Suomen viestiä eteenpäin EU:ssa. Artjoki vakuuttaa, ettei suunnitelma tule sellaisenaan toteutumaan.

– Julkisuudessa olleet pelot ovat aiheettomia, eikä mitään äitiys- tai hoitovapaan lyhentämisiä tule tapahtumaan.

MTK Pohjois-Suomen kenttäpäällikkö Markku Karjalainen ei ole yhtä luottavainen, vaan odottaa lopullista päätöstä.

– Mitä tässä vuosien varrella on seurannut komission päätöksentekoa, niin täytyy sanoa, että on parempi odottaa, että on mustaa valkoisella. Sitä ennen ei ole varmuutta asiasta.