Lääkärien holdingyhtiöt vieläkin suosittuja

Työpanososinkoja koskeva vuoden 2010 lakimuutos ei ole lopettanut tulonmuuntamisen ja sijoitusyhtiöiden suosiota lääkärien keskuudessa. Osinkoverojen sijaan lääkärit säästävät sivukuluissa ja hyötyvät työsuhde-etujen kevyestä verotuksesta.

Kotimaa
Lääkärin työvälineitä
Yle

Vuonna 2008 Korkein hallinto-oikeus siunasi päätöksellään (siirryt toiseen palveluun)2000-luvun alkuvuosina yleistymässä olleen järjestelyn, jolla yksityisellä puolella työskentelevät lääkärit saattoivat hyvin helposti muuntaa työtulojaan osingoiksi ja yleensä kevyesti verotetuiksi luontoiseduiksi. Tässä niin sanotussa osakaslääkärimallissa esimerkiksi yksityisillä lääkäriasemilla vastaanottoa pitäneet lääkärit menivät osakkaaksi lääkäriyhtiöön, jolle lääkäriasema maksoi lääkärin työstä.

Lääkäriyhtiö oli rakenteeltaan sellainen, että se mahdollisti palkkatulojen muuntamisen osingoiksi. Näitä lääkärit pystyivät oman yhtiön kautta nostamaan verovapaina. Menettelyn laillisuudesta oli ollut epävarmuutta, mikä oli hillinyt sen laajamittaisempaa käyttöä. Vuoden 2008 ennakkopäätös kuitenkin avasi portit tällaiselle tulonmuuntamiselle. Hallitukselle tuli kiire sorvata lakiesitys, jolla porsaanreikä tukittaisiin. Arvioitiin, että KHO:n päätöksen jälkeen menetettyjen verotulojen määrä nousisi useisiin kymmeniin miljooniin euroihin.

Lainmuutos söi suurimman verohyödyn

Laki saatiin valmiiksi, ja vuoden 2010 alusta työpanokseen perustuvat osingot on verotettu sen henkilön ansiotuloina, jonka tekemään työhön osinko perustuu.

Edelleen osakaslääkärimallista pääsee hyötymään suhteessa palkkatyöhön esimerkiksi niin, että järjestää käyttämänsä auton ja puhelimen lääkäriyhtiön kautta sen sijaan, että hankkisi ne verojen jälkeen käteen jäävillä tuloillaan. Edut verotetaan kuin ne olisivat palkkaa, mutta niiden verotusarvot ovat yleensä todellista arvoa pienemmät.

Lisäksi työpanososinkoja nostamalla saa edelleen enemmän rahaa käteen kuin palkkana saisi. Verokohtelu on kyllä sama, mutta koska työpanososingosta ei tarvitse maksaa esimerkiksi muita työnantajan sivukuluja kuin sosiaaliturvamaksu eikä eläkemaksuja, saa lääkäri selvästi enemmän rahaa käteen palkkaan verrattuna.

– Sanoisin, että se on sellaiset 25–27 prosenttia edullisempaa tuloa kuin palkka, arvioi Terveyden tuottajien liiketoimintajohtaja Christian Preetzmann.

Attendo on alan suurin

Tällaisen avaimet käteen -osakasmallin tarjoajana yksi edelläkävijöistä oli MedOnen omistama DocOne, jonka toimintaa on yrityskauppojen jälkeen jatkanut Attendo MedOne -konserniin kuuluva Attendo Terveyden tuottajat Oy. Preetzmann sanoo Terveyden tuottajien olevan tällä mallilla toimivista yhtiöistä ylivoimaisesti suurin.

Yhtiössä oli vuoden 2011 lopussa 402 osakasta. Vuodelta 2013 yhtiö kertoo tilinpäätöksessään kasvun olleen vahvaa vuodesta 2009 alkaen, ja osakkaina olevan jo useita satoja lääkäreitä ympäri Suomen. Työpanososinkoja yhtiö jakoi vuodelta 2013 reilut viisi miljoonaa euroa.

Lääkäreitä on houkuteltu mukaan ennen kaikkea järjestelyn helppoudella verrattuna perinteiseen tapaan, jossa lääkäri perustaa yhtiön, jonka kautta hän työstään laskuttaa. Terveyden tuottajat neuvoo holdingyhtiön perustamisessa ja on jopa neuvotellut lääkärin sijoitusyhtiölleen tarvitsemasta kirjanpidosta sopimuksia valmiiksi.