Tulevaisuuden koulun kehittäjät: Perinteinen koe on turhan hallitseva – kokeettomuuttakin voisi kokeilla rohkeasti

Perinteinen koe on vain yksi muoto arvioida oppilaiden etenemistä, sanoo johtaja Jorma Kauppinen opetushallituksesta. Silti se elää vahvana – osin siksi, että oppilaat itsekin suhtautuvat kokeisiin varsin konservatiivisesti. Professori Jouni Välijärvi toivoo, että koulut lähtisivät rohkeasti kokeilemaan kokeettomuutta ja etsimään uusia tapoja arviointiin.

Kotimaa
Opiskelija kirjoittaa muistiinpanoja.
Yle

Osaamista pitäisi nykyään kouluissa arvioida monella tavalla, sanoo johtaja Jorma Kauppinen opetushallituksesta.

– Perinteinen koe on vain yksi muoto, mutta se elää hyvin vankasti koulussa.

Kauppisen mukaan tarvittaisiin rohkeutta lisätä huomattavasti esimerkiksi oppilaiden itsearviointia tai tehdä pari- ja ryhmäkokeita. Tai erilaisia kokeita:

– Materiaalit voisivat olla käytössä ja tehtävänannot olla erilaisia.

Toisaalta kokeissa ei ole mitään pahaa; ne myös opettavat suoriutumaan tietyistä asioista tietyssä ajassa. Silti opettajat voisivat pohtia, kuinka paljon ja minkälaisia kokeita arviointia varten tulee pitää.

Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja, professori Jouni Välijärvi Jyväskylän yliopistosta olisi valmis viemään kokeilun pidemmällekin:

– Toivon, että jossain koulussa tehtäisiin päätös, että kokeet pidettäisiin nollassa tai vähissä. Lähdettäisiin rohkeasti hakemaan jotain erilaista.

Käytäntöihin ovat kasvaneet kiinni niin oppilaat kuin opettajat

Myös professori Jouni Välijärvi sanoo, että arviointimuotoja kyllä riittää, ja paljon voitaisiin käydä läpi keskustelemalla. Varsinkin, kun oppilaat, näiden kaverit ja opettajat tietävät yleensä varsin hyvin, miten kukakin on suoriutunut.

– Jos vaikka lukiossa pyytää oppilasta antamaan itselleen arvosanan, 90 prosenttia on samoja kuin opettajan antamat.

Sekä Välijärvi että Kauppinen sanovat, että on vaikea irtautua käytännöistä, jotka ovat tulleet tutuiksi jo omina kouluaikoina. Toisaalta konservatiivisuutta löytyy paljon myös oppilaista. Kauppinen tietää useita tapauksia, joissa lukioissa on kokeiltu koeviikotonta jaksoa.

Jos vaikka lukiossa pyytää oppilasta antamaan itselleen arvosanan, 90 prosenttia on samoja kuin opettajan antamat

Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja, professori Jouni Välijärvi

– Nimenomaan oppilaat suuttuivat, mutta myös osa opettajista. Kokeet koetaan helpoksi tavaksi arviointiin, vaikka koeviikkoa moititaankin raskaaksi.

Välijärven mielestä asiasta pitäisi tehdä yhteinen päätös, jolla kokeista luovuttaisiin sovituksi ajaksi. Jos vain osa lähtee kokeiluun epämääräiseksi ajaksi, oppilaat protestoivat, koska heillä ei ole kokemusta muusta käytännöstä ja vertailu käy vaikeaksi.