Muuttuneet reitit, aikataulut ja hinnat ihmetyttävät Tampereella – 8 vastausta bussiuudistuksesta

Yle Tampere järjesti perjantaina verkossa livekeskustelun, jossa yleisö sai kysyä asiantuntijoilta Tampereen seudun linja-autoliikenteen uudistuksesta. Kokosimme vastaukset kymmeneen kiinnostavaan yleisökysymykseen.

Kotimaa
Matkustajia nousemassa bussiin Keskustorilla.
Petri Aaltonen / Yle

Tampereen seudun linja-autoliikenteen muutokset herättivät kymmeniä kysymyksiä Yle Tampereen verkkosivujen livekeskustelussa perjantaina. Kokosimme kymmenen yleisöä kiinnostavaa kysymystä. Kysymyksiin vastasivat joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita ja joukkoliikenteen suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrinen Tampereen kaupungilta.

1. Miksi piti vaihtaa vanhat tutut linjojen numerot?

Mika Periviita: Uudistuksessa on ollut tarkoituksena selkiyttää linjanumerointia. Vuosien varrella kaupungin kasvaessa on uusia linjoja numeroitu enemmän tai vähemmän sattumanvaraisesti. Jatkossa numero kertoo linjan palvelutasosta eli runkolinjat numeroidaan 1-10 ja seutuliikenteen osalta numero kertoo myös, minne linja kulkee. Esim. Kangasalan suuntaan numerot 40-49.

2. Koska Tampereen ja Nokian välinen liikenne palautetaan entiselle tasolle?

Juha-Pekka Häyrynen: Nokian uusi linjastoratkaisu perustuu nopeisiin Nokian keskustan ja Tampereen välisiin vuoroihin (linjat 70 ja 79) sekä niitä syöttäviin Nokian sisäisiin linjoihin (71 ja 73). Työ- ja opiskelumatkaliikenteen ruuhka-aikaan ajetaan lisäksi Etelä-Nokialta muutamia suoria moottoritievuoroja Tampereelle (linja 72). Viholastakin pääsee siis suhteellisen nopeasti Tampereelle kaikkina liikennöintiaikoina linjalla 73 /

  1. Jos linjalle 72 järjestettäisiin enemmän vuoroja, tarvitsisi joko Nokian sisäisten linjojen vuoroja vähentää tai joukkoliikenteeseen osoittaa lisää taloudellisesta tukea. Länsi-Tampereen ja Nokian väliset yhteydet kieltämättä vaikeutuivat uudistuksessa. Tältä osin linjastoa tarkastellaan suunnittelussa tulevan talven aikana. Reittimuutokset ovat seuraavan kerran mahdollisia kesäkuussa 2015.

3. Aikooko TKL satsata sähköbusseihin?

Mika Periiviita: Linja-autoliikenne sähköistyy tulevaisuudessa. Tamperekin aikoo olla mukana kehityksessä ja ensimmäinen sähköbussi voisi olla linjalla jo lähivuosina kokeiluluonteisesti.

4. Miksi iltavuoroja harvennettiin kesälle?

Juha-Pekka Häyrynen: Pääsääntöisesti ilta- ja yövuorojen määrä säilyi uudistuksessa aiemmalla tasolla. Vuoroja väheni vain niillä liikennöintisuunnilla, joilla seutuliikenteelle annettiin Tampereen sisällä aiempaa suurempi rooli. Varsinkin Peltolammin suunnalta asiasta on tullut paljon palautetta. Selvitämme, olisiko aiempi yövuorotarjonta mahdollista palauttaa kesäksi 2015.

5. Miksi bussit ovat liian täysiä?

Mika Periviita: Saamme palautetta ruuhkaisista vuoroista ja tietyt aamuvuorot ovat erittäin täysiä klo 8 ruuhkassa eri puolilla Tamperetta. Yritämme löytää näihin kustannustehokkaita ratkaisuja. Jonkin verran matkustajat muuttavat itsekin kulkuaikojaan, mutta kaikille se ei ole mahdollista. Tilanne siis muuttuu, mutta seuraamme sitä.

6. Mitä matkustusmukavuudelle voidaan tehdä?

Mika Periviita: Hämeenkadun nykyinen kivetys aiheuttaa erittäin suuren ongelman joukkoliikenteelle. Matkustusmukavuus on siellä tosi kehno ja ei se röykytys tee hyvää kalustollekaan. Päällyste pitäisi saada tasaisemmaksi. Joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteenä Hämeenkadun "tasoittaminen" olisi aivan ehdoton ja kiireellinen, mutta asiassa on muitakin puolia, kuten kaupunkikuva, talous jne.

Kannustamme liikennöitsijöitä hyvään asiakaspalveluun mm. laatubonuksella. Hyvästä asiakastyytyväisyydestä saa siis palkkion. Liikennöitsijä valitsee itselleen sopivimman tavan kehittää asiaa. Asia on erittäin tärkeä meille kaikille.

7. Miten Ruutanan ja Suinulan suunnasta pääsisi Tampereelle viikonloppuna?

Juha-Pekka Häyrynen: Ruutanan ja Suinulan alueella vuorotarjonta viikonloppuina on ollut jo ennen uudistusta erittäin vaatimatonta.Vuorojen käyttäjämäärä on ollut vähäinen ja taloudellisesti ne ovat olleet raskaasti tappiollisia. Selvitämme jatkossa yhdessä Kangasalan kanssa, onko viikonlopuliikenteen järjestämiseen saatavissa kunnan tukea ja missä muodossa liikenne olisi paras järjestää, että se saisi myös käyttäjiä.

Mänttä-Vilppulaan ja Keuruulle menevien kiskobussien pysähtyminen Ruutanassa olisi yksi mahdollisuus kehittää alueen joukkoliikennetarjontaa. Asiaa on selvitelty eri tasoilla useaan otteeseen, mutta mitään konkreettista suunnitelmaa Ruutanan kiskobussipysähdyksistä ei lähivuosille ole olemassa.

8. Koska saadaan arvoliput kaikkien vyöhykkeiden sisäiseen käyttöön?

Mika Periviita: Nyt käytössä oleva seudullinen tariffijärjestelmä on välivaiheen ratkaisu, johon liittyi mm. teknisiä kysymyksiä mutta myös tarve säilyttää vanhaa lippujärjestelmää rinnalla. Tarkoitus on, että kesällä 2016 otetaan käyttöön koko kaupunkiseudun kattavat maksuvyöhykkeet eli ns. kaarimalli. Tällöin kaikkialla olisi käytössä samanlaiset lipputuotteet sekä ikä- ja alennusryhmät. Varsinaisesti matkan hinta määräytyy siinä mallissa matkan pituuden mukaan eli kuinka monta vyöhykerajaa ylittää kulloisellakin matkalla.