Turveyhtiöltä korvauksia mökkiläisille – 40 euroa vuodessa per kiinteistö

Viranomainen on määrännyt Vapon maksamaan Kuopion Hirvijärven kesäasukkaille korvauksia muutoksista järviveden laadussa. Kukin kolmesta korvausvaatimuksen tehneestä mökkiläisestä saa käteen kaikkiaan 120 euroa.

turvetuotanto
Traktori ajaa turvesuolla.
Yle

Itä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Vapon maksamaan mökkeilijöille korvauksia vedenlaadunmuutoksista. Kuopiossa kolme Hirvijärven rantakiinteistön omistajaa on tehnyt korvausvaatimuksen veden tummumisesta ja limoittumisesta. Aluehallintovirasto katsoi, että muutokset johtuvat pitkälti Vapon läheisistä Petronnevan turvetuotantoalueista.

Vapo velvoitetaan maksamaan 120 euroa kiinteistöä kohden. Korvaukset myönnetään vuosilta 2011–2013 ja vain sitä hakeneille.

Vapo on lopettanut turvetuotannon Petronnevan lisäksi kahdella muulla aluella jo muutama vuosi sitten pääasiassa puutteellisen vesienkäsittelyn vuoksi. Turpeennostoa jatketaan vielä Suojärvensuolla, jossa vesistökuormituskin on ollut vähäisempää