Juttutuokio korvaa yhä useammin jälki-istunnon

Vuoden alusta voimaan tullut laki antaa opettajille entistä enemmän keinoja koulurauhan ylläpitämiseen. Samalla laissa kuitenkin painotetaan oppilaiden omaa aktiivisuutta. Jyväskylässä, Jämsässä ja Kuhmoisissa on tänä syksynä annettu kouluille tarkat toimintaohjeet, miten koulurauhaa pidetään yllä.

Koulutus ja kasvatus
Alakoulun seinällä oppilaiden askartelema norsu ja pelle.
Jaana Polamo / Yle

Arki Jyskän koulussa Jyväskylässä sujuu yleensä rauhallisesti. Tyypillisin ongelma on oppitunnilla metelöinti. 4A-luokan oppilaista lähes jokainen nostaa kätensä ylös, kun kysytään, ketä on käsketty olemaan hiljempaa. Siitä huolimatta luokka on opettaja Ari Viinasen mielestä erittäin rauhallinen.

– Opettajan työnkuva vaihtelee poliisista pastoriin, on ylivilkkautta ja on häiriökäyttäytymistä. Mutta tätä 4 Aces -luokkaa se ei kyllä koske, Viinanen toteaa.

Tänä syksynä Jyskän koulussa otettiin käyttöön uudet toimintaohjeet koulurauhan ylläpitämiseksi. Ohjeet eivät tuo arkeen suuria muutoksia, mutta helpottavat opettajan työtä.

– Aiemmin on ollut epäselvää, millaisessa tilanteessa oppilaan repun saa tarkastaa tai milloin saa pyytää oppilasta luovuttamaan häiritsevän esineen opettajalle, rehtori Risto Rönnberg kertoo.

Oppilaan oikeuksia ei saa polkea

Nyt pelisäännöt ovat selvät niin opettajille, oppilaille kuin heidän vanhemmilleenkin. Opettaja saa esimerkiksi tutkia repun, jos on syytä epäillä, että siellä on jotain,mikä voi aiheuttaa vaaraa muille. Ja kännykän saa ottaa tunnin ajaksi talteen, jos se aiheuttaa häiriötä.

Asia on hoidettava siten, ettei oppilasta turhaan nolata tai hänen oikeuksiaan tallota.

rehtori Risto Rönnberg

– Laissa on huomioitu myös oppilaan oikeudet. Eli jos epäillään, että oppilaalla on vaarallinen tai vahinkoa aiheuttava esine tai vaikka ianetta, niin asiaa tutkittaessa paikalla pitää olla kaksi aikuista ja asia on hoidettava siten, ettei oppilasta turhaan nolata tai hänen oikeuksiaan tallota, Risto Rönnberg huomauttaa.

Lakiuudistuksen kääntöpuolena on, että paperityö lisääntyy, kun jokainen keskustelu ja takavarikko pitää kirjata ylös. Myös vanhemmat on pidettävä aina ajantasalla.

– Ja niin sen pitää ollakin, koska kasvatusvastuu on aina ensisijaisesti huoltajilla ja koulu toimii siinä apuna, Rönnberg toteaa.

Ykköskeino keskustelu

Jälki-istuntoa kouluissa käytetään yhä harvemmin. Ensisijainen puuttumiskeino on keskustelu.

Kerran pölpötin ja jouduin kirjoittamaan 40 sanaa siitä, miksi tein sillä tavalla.

Eetu Hinkkanen

– Jälki-istunnolla ei mitään paranneta. Kyllä se on keskustelu ja asioista puhuminen, joilla nuortenkin ongelmia ratkotaan.

Rönnbergin mielestä opettajan toimivaltaa ei myöskään ole syytä kasvattaa enää lisää.

– Opettajien työ on kasvatustyötä ja kasvatustyötä tehdään yhdessä neuvotellen. Vakaviin tapauksiin on omat ohjeensa: ne ovat poliisin työtä, eikä poliisin työtä pidä sysätä opettajille.

Tavoitteena on, että keskustelun kautta koululaiset oppivat pitämään yllä työrauhaa. Joskus omaa käytöstä on vaikea ymmärtää.

– Kerran pölpötin ja jouduin kirjoittamaan 40 sanaa siitä, miksi tein sillä tavalla, 4.-luokkalainen Eetu Hinkkanen kertoo.

Miksi sitten teit niin?

– No, tuli pölpötettyy vaan.