Rovaniemen seurakunta karsimassa rakennuksia ja henkilöstökuluja

Rovaniemen seurakunta on löytänyt keinoja, joilla se säästää puoli miljoonaa euroa. Säästöjä pohtinut työryhmä esittää muun muassa kiinteistöjen osalta, että seurakunta luopuu Auttin kappelista, purkaa Viirin vanhan seurakuntakodin sekä Muurolan kappelin yhteydessä olevan pappilan.

Kotimaa
Rovaniemen seurakunnan Norvajärven leirikeskus on kauniilla paikalla.YLE / Maija-Liisa Juntti

Seurakunnan kiinteistökulut ovat suuret, mutta useista rakennuksista ei haluta luopua. Esimerkiksi Maijasen kappeli säästetään, vaikka sen käyttö on vähäistä. Tätä perustellaan sillä, että se sijaitsee hautausmaan yhteydessä ja vuosikustannukset ovat vain noin 8 000 euroa.

Vennivaaran kerhotilasta voitaisiin luopua, jos lapsityö pystyy siirtymään Korkalovaaran kappelille. Tästä tulisi vuosittan 14 000 euron säästö.

Säästöjen vuoksi seurakunta on luopumassa kokonaan Kiinteistö Oy Pappilantiestä. Siitä muodostettaisiin asunto-osakeyhtiö ja asunnot myytäisiin remontin jälkeen. Jos rakennuksesta luovutaan, on vähennettävä samalla yksi työntekijä, jonka palkkakulut on maksettu kiinteistön tuloista.

Eläköitymisten kautta

Henkilöstöpuolella pohditaan luopumista nuorisomuusikosta, jota on kokeiltu määräaikaisilla työsuhteilla vuodesta 2012 lähtien. Viimeisin määräaikaisuus loppuu vuoden lopussa. Nuorten musiikkitoiminta aiotaan muusikosta luopumisen jälkeen hoitaa nykyisillä työntekijöillä.

Diakoniasta vähennettäisiin yksi työntekijä eläköitymisen kautta. Diakoniassa on nyt yli kymmenen työntekijää.

Kirkkoherranvirastosta ja taloustoimistosta vähenettäisiin yhteensä kolme työntekijää. Taloushallinnossa töitä vähentää kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen.

Kirkkoherranvirastossakin tulee käyttöön kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä, jonka pitäisi vähentää töitä Rovaniemellä. Molemmissa virastoissa on tiedossa vähennysten määrä eläköitymisiä.

Yhteensä viiden työntekijän vähenemisestä tulee noin 200 000 tuhannen euron vuosittainen säästö.

Hautaustoimessa säästöjä tulisi siitä, että sunnuntaisiunauksista luovutaan pysyvästi tai niitä järjestetään vain poikkeuksellisesti. Hautaustoimen koneiden huolto ulkoistetaan.

Suuri säästö tulee myös pienistä puroista. Muun muassa lehtitilauksia ja kokoustarjoiluja karsitaan ja seurakuntalaisille annettavia merkkipäivälahjoja kohtuullistetaan.

Vaikutuksia nuoriin

Seurakunnan säästöesitykset koskevat nuoria seurakuntalaisia muutoinkin kuin nuorisomuusikosta luopumisen kautta.

Säästöä haetaan myös rippikouluista. Tämä onnistuu siten, että seurakunta keskittää rippileirit omaan leirikeskukseen Norvajärvellä. Muualla pidettävien leirien omavastuuhintaa voitaisiin nostaa. Seurakunta voi myös lopettaa yhteiskyydit Norvajärvelle ja vanhemmat saisivat hoitaa kuljetukset.

Myös kesätyöpaikoissa voidaan säästää lyhentämällä nuorimpien kesätyöntekijöiden viikottaista työaikaa.

Kirkkoneuvosto päättää säästöistä kokouksessaan tiistaina.