Metsiensuojelun painopiste etelään – vain erityiskohteet kelpaavat Kainuusta

Metsien vapaaehtoinen suojeluohjelma Metso vetäytyy etelään. Pohjoisessa ohjelmaan kelpaavat enää erityiskohteet.

luonto
Sammaloitunut kuusen juurakko, jossa kasvaa kääpiä ja muuta kasvillisuutta
Hanne Kinnunen / Yle

Metsien vapaaehtoiseen Metso (siirryt toiseen palveluun)-suojeluohjelmaan käytettiin valtion rahoja Kainuussa viime vuonna yli puoli miljoonaa euroa. Tulevaisuudessa rahat ovat tiukemmassa, koska useamman vuoden kestävän ohjelman Kainuulle laskettu 1 000 hehtaarin kiintiö on täyttymässä. Lisäksi Metso-ohjelmaan käytettävä määräraha alenee ensivuodesta alkaen

– Kainuu ei ole Metson ydinaluetta. Ohjelmalla hautaan tuoda suojelun piiriin alueita sieltä, missä niitä ei vielä ole riittävästi, eli painopiste on eteläisemmässä Suomessa. Kainuussa metsien suojelu on jo melko hyvällä tasolla, sanooo ylitarkastaja Päivi Gummerus-Rautiainen ympäristöministeriöstä.

Rahan käyttöön vaikuttaa koko maan suojelutilanne ja rahan tarve.

– Suojeluun käytettävä summa tulee ministeriöön könttäsummana. Valtion budjetissa ei ole aluekohtaisia määrärahoja luonnonsuojelualueiden hankintaa ja rauhoitusta varten, vaan käytettävissä olevaa määrärahaa jaetaan tarpeen mukaan eri suojeluohjelmille ja eri puolille Suomea.

Suojeluun halutaan muun muassa lettosoita

Vaikka kiintiö on täyttymässä, otetaan siihen mukaan vielä yksittäisiä, luonnonsuojelun kannalta erityisen hyviä kohteita myös Kainuusta.

– Kainuusta toivotaan suojeluun tarjottavaksi etenkin kalkkikallioiden ja -maapohjien metsiä sekä ultraemäksisten kallioiden ja maaperien metsiä tai lehtoja, lettosoita reunusmetsineen tai vanhoja hakamaita, jotka sijoittuvat etenkin Kainuun vaarajaksolle, sanoo ylitarkastaja Päivi Gummerus-Rautiainen.

Kainuussa metsien suojelu on jo melko hyvällä tasolla.

Päivi Gummerus-Rautiainen

– Sen sijaan vanhoja, runsaslahopuisia kangasmaita on suojeltu jo aika paljon, eikä suojelutilanne niiden mukaan ottamisella paljoa parantuisi. Näistä ainakin pienialaiset kohteet jäävät ulkopuolelle, sanoo Gummerus-Rautiainen.

Aiempina vuosina suojeluun on siirtynyt Kainuussa vuosittain satoja hehtaareita erilaisia kohteita. Nyt ala tulee supistumaan, vaikka tarkkaa kiintiötä ei ole määritelty.

– Todennäköisesti ala tulee olemaan alle 100 hehtaaria vuosittain.