Maahanmuuttajille suunnatuilla suomen kielen kursseilla on tunkua – Espoossa jopa puolen vuoden jonotusaika

Maahanmuuttajien määrä on kasvanut nopeammin kuin kielikurssien määrärahat. Pääkaupunkiseudulla suomen kielen kursseille on paljon tulijoita ja omaa paikkaa saa nykyään jonottaa kuukausia.

Kotimaa
Maahanmuuttajanuoren käsi ja kieliopas
Yle

Maahanmuuttajille suunnattujen kielikurssien määrärahat ovat kasvaneet maltillisesti viime vuosina. Samaan aikaan maahanmuuttajien määrä on kuitenkin lisääntynyt. Suuri kysyntä paikallisen kielen opetuksesta on ruuhkauttanut suomen kielen kursseja.

– Kysyntää on valtavasti, mutta emme yksinkertaisesti rahasyistä pysty järjestämään niin paljon kursseja. Monestikin saattaa kestää kohtuuttoman kauan, että pääsee opiskelemaan paikallista kieltä, sanoo Uudenmaan ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö Husein Muhammed.

Esimerkiksi Espoossa järjestetään vuosittain noin 50-70 maahanmuuttajille suunnattua suomen kielen kurssia. Yhdelle kurssille mahtuu noin 20 opiskelijaa ja keskimääräinen jonotusaika on tällä hetkellä noin puoli vuotta.

– Jonotusaika alkaa siitä, kun maahanmuuttaja käy kielitestissä ja päättyy siihen, kun hän aloittaa kurssin. Joidenkin kohdalla kurssille lähteminen kuitenkin venyy muista syistä, mikä hieman saattaa vääristää tätä jonotustilastoa.

Espoon jonot eivät ole kovin paljon pidemmät kuin muualla pääkaupunkiseudulla. Myös Helsingissä ja Vantaalla maahanmuuttajat jonottavat suomen kielen opetukseen yli neljä kuukautta.

Uudellamaalla kielikurssien budjetti on reilut 20 miljoonaa euroa, josta Espoon osuus on noin viidennes eli reilut neljä miljoonaa.

Ilman kielitaitoa on vaikea työllistyä

Ilman suomen kielen taitoa on tänä päivänä vaikea työllistyä, sillä lähes alalla kuin alalla vaaditaan jonkinasteista kielenhallintaa.

– Jos ei osaa lainkaan suomen kieltä, mahdollisuudet työllistyä nykyisessä työllisyystilanteessa ovat todella heikot. Ylipäätään päästäkseen täysivaltaiseksi työyhteisön jäseneksi ja viihtyäkseen töissä, on ymmärrettävä jotenkin, mitä ympärillä puhutaan.

Useimmiten aloilla, joilla olisi työtä tarjolla, vaaditaan myös kotimaisen kielen osaamista.

– Tällä hetkellä meillä on suurin työvoimapula sosiaali- ja terveysalalla, mutta kun ollaan vanhusten ja sairaiden kanssa tekemisissä, asiakaskunnalta ei voi odottaa, että he käyttäisivät englantia.

Kaikki kursseille päässeet eivät kuitenkaan suorita sitä loppuun. Esimerkiksi Espoossa kurssinsa keskeytti viime vuonna 390 opiskelijaa. Keskeytyksen syitä voi olla esimerkiksi työllistyminen, sairastuminen tai vanhempainvapaa.