Sossun syrjinnälle tulossa stoppi – Hämeenlinna aikoo korjata käytäntöään

Sosiaali- ja terveysministeriön selkeistä ohjeista huolimatta Hämeenlinnan sosiaalitoimi on maksanut naisen toimeentulotuen pääsääntöisesti miehen tilille. Syyksi väitetty tietojärjestelmä ei kuitenkaan sanele toimintatapoja, vaan kyse on tahdosta. Hämeenlinna lupaakin ravistella antiikkisen käytäntönsä romukoppaan.

Kotimaa
Käsi kirjan päällä, taustalla lapsi pitää kättään kasvojensa edessä
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestäminen on edelleen auki Kanta-Hämeessä.Kari Mustonen / Yle

– Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia nähdäkseni aika selkeästi jo pitkään, viimeksi viime vuonna. Mediasta tulleen tiedon mukaan kaikissa kunnissa ei menetellä sen mukaisesti, mitä tavoitellaan, kertoo johtaja Kari Ilmonen sosiaali- ja terveysministeriön Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolta.

Ilmonen viittaa yksiselitteisiin ohjeisiin, joiden mukaan toimeentulotuki maksetaan aina hakijan tilille. Jos näin ei ole, kuuluu hakijan saada perustelut poikkeavasta päätöksestä ja päätöksen takana on oltava erittäin painavat syyt. Hämeenlinnassa käytäntö on se, että naisen toimeentulotuki maksetaan miehen tilille.

– Tämä on tullut minulle vasta näinä päivinä tietoon, että meillä on järjestelmässä tämmöinen epäkohta. Saamani käsityksen mukaan tuki maksetaan hakijalle, jos hän jättää oman tilinumeronsa, sanoo Hämeenlinnan tilaajajohtaja Jukka Lindberg.

Näin ei kuitenkaan aina ole. Yle Hämeellä on tiedossa tapaus, jossa nainen jätti tilinumeronsa, mutta rahat maksettiin miehen tilille, eikä nainen näin ollen saanut edes ilmoitusta maksetuista tuista.

Kyse on tahdosta, ei tekniikasta

Aikuissosiaalityön palvelupäällikkö Anne Murtonen tarjosi syyksi vanhanaikaiseen ja ohjeistuksen vastaiseen käytäntöön tietojärjestelmän kankeutta. Hämeenlinnan kaupungilla on käytössä Tiedon toimittama asiakastietojärjestelmä ja Yle Hämeen keskiviikkona saamassa sähköpostissa kerrotaan toisenlainen näkemys.

– Tämä tietojärjestelmä mahdollistaa toimeentulotuen maksamisen niin miehelle kuin naiselle ja ns. perheen pää voi olla nainen tai mies. Lisäksi toimeentulotukea voidaan maksaa hakijalle, vaikka hän ei olisi merkitty perheen päämieheksi, kirjoittaa Tieto Welfaren johtaja Carita Hirvonen.

Kari Ilmonen kertoo, että hänen pöydällään on eduskunnan oikeusasiamieheltä tullut selvityspyyntö toimeentulotukien maksukäytännöistä. Selvityksen on määrä valmistua marraskuussa.

– Pohdimme myös, millaisia keinoja käytetään, jos jonkin kunnan menettely jatkuu virheellisenä, hän toteaa.

Hämeenlinna korjaa käytäntöään

Hämeenlinnan kaupunki aikoo puuttua toimeentulotukimaksatusten epäselvyyksiin. Tilaajajohtaja Jukka Lindberg haluaa toimia välittömästi.

– Meillä ei ole mitään tarkoitusta ylläpitää jotain nykyisestä tasa-arvokäsityksestä poikkeavaa sukupuolijärjestelmää, hän korostaa.

Lindbergin mukaan nyt on välittömästi tutkittava, millaisilla toimenpiteillä sosiaalitoimen rutiinit saadaan täyttämään tasa-arvolain kirjain ja ministeriön asettamat edellytykset.

– Missään tapauksella ei puututa olan kohautuksella. Olen yllättynyt, että meidän sosiaaliasiamiehemme ei ole tämmöiseen puuttunut. Mutta selvitellään ja pannaan se kuntoon, Jukka Lindberg päättää.