Tutkimus: Suomesta katoaa muutamassa vuodessa 10 000 maatilaa

MTK:n mukaan suomalaisen maanviljelyn rakennemuutos kiihtyy. Eläköityvien viljelijöiden tilalle on entistä vaikeampaa löytää uusia yrittäjiä.

Kotimaa
Paaleja heinäpellolla Liperin Riihilahdessa.
Mari Nupponen / Yle

Suomessa on tällä hetkellä noin 55 000 maatilaa. Näistä tiloista noin viidesosa lopettaa toimintansa ensi vuosikymmenen alkuun mennessä. Tämä selviää TNS Gallupin maa- ja metsätalousministeriölle sekä maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK:lle tekemästä Maatilojen kehitysnäkymät -tutkimuksesta. Kyselytutkimukseen osallistui lähes viisituhatta viljelijää.

– Meillä maatalouden rakennemuutos on ollut nopeaa, mutta se näyttää kiihtyvän entisestään, toteaa MTK:n maatalousjohtaja Minna-Mari Kaila.

Lopettavia tiloja löytyy kaikilta maatilatuotannon alueilta, mutta suuri osa niistä on esimerkiksi maito- ja sikatiloja. Minna-Mari Kailan mukaan tilojen katoaminen johtuu sekä maatalouden huonosta kannattavuudesta että viljelijöiden ikärakenteesta.

– Meillä on aika paljon eläköityviä viljelijöitä. Jos kannattavuus näyttää heikolta, niin päätös eläköitymisestä tehdään aiemmin. Kannattavuus on yksi syy siihen miksi tiloille ei löydy jatkajia. On selvää, että ammatinvalintaa miettivät nuoret miettivät kaksi kertaa, koska maatalouden epävarmuus on lisääntynyt, Kaila sanoo.

Tilamäärä tippunut puoleen 20 vuodessa

2020-luvulle siirryttäessä Suomesta on tutkimuksen mukaan kadonnut noin puolet niistä maatiloista, jotka toimivat vuosituhannen taitteessa. Maatilojen vähentyessä niiden keskimääräinen koko on kasvanut. Vuonna 2013 tilan keskikoko oli hieman alle 40 hehtaaria - vuonna 2020 sen arvioidaan olevan jo yli 50 hehtaaria.

Maatilat kehittyvät kuitenkin hyvin eri tavoin eri puolilla maata.

– Maatalouden rakenne eri puolilla Suomea on eriytymässä. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa tilan keskikoon ennustetaan olevan vuonna 2020 lähes kaksinkertainen verrattuna siihen mitä se on Etelä-Savossa, toteaa MTK:n Minna-Mari Kaila.

Lopettavista tiloista huolimatta koko maassa viljelyssä olevan peltoalan arvioidaan pysyvän ennallaan. MTK:n mukaan myös kotieläintilojen tuotanto säilyy nykytasolla, mikäli jäljelle jäävät tilat pystyvät toteuttamaan suunnitteilla olevan investoinnit.