1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Teurasjätteistä lämpöä ja höyryä – Snellman vaihtoi öljyn biokaasuun

Snellmanin lihanjalostustehdas Pietarsaaressa on ensimmäinen biokaasua käyttävä elintarviketehdas Suomessa. Biokaasu korvaa vuosittain tehtaalla käytetyt miljoona kiloa polttoöljyä. Kaasu tuotetaan tehtaalla syntyvästä lietteestä Jepuan biokaasulaitoksella.

Kuva: Kjell Vikman/ Yle

Snellmanin tehdas Pietarsaaressa on siirtynyt täysin öljyttömään lämmityksen ja höyryn tuotantoon. Tehtaalla syntyvistä biojätteistä jalostetaan Jepuan biokaasutehtaalla puhdasta metaanikaasua. Snellman kerää talteen ja hyödyntää energiantuotannossaan muun muassa pesuvedet, ravinnoksi kelpaamattomat ruhon osat, navettalietteen ja purut.

– Olemme arvioineet, että biokaasun käyttö tulee jonkin verran halvemmaksi. Tehtaan puolella järjestelmän modernisointiin kului vain noin 350 000 euroa, sen takaisinmaksuaika on lyhyt, kertoo toimitusjohtaja Henrik Snellman.

Snellman osti keväällä 2013 22,5 prosentin osuuden Jepuan biokaasulaitoksesta. Investointi vähentää Snellmanin mukaan sen hiilidioksidipäästöjä noin 3 000 tonnilla vuodessa. Aiemmin tehtaan tarvitseman höyryn ja lämmön tuottamiseen kului tuhat tonnia öljyä vuodessa.

Jepuan biokaasutehtaan raaka-aineesta vajaat 20 prosenttia tulee Snellmanilta. Jätteet kuljetetaan vajaan 40 kilometrin päähän Jepualle tankkiautoilla, biokaasu kulkee Pietarsaaren konteissa. Snellmanin tehdas pyörii yhdellä kaasukontilla pari vuorokautta.

– Tämä on hyvin tärkeää meille, hiilidioksidipäästöistä puhutaan paljon. Olemme käyttäneet nyt biokaasua pari viikkoa ja kaikki on sujunut hyvin, iloitsee Snellman

Yhtiö on käyttänyt jo yli viisi vuotta lämpöpumppuja, joilla se on hyödyntänyt kylmäjärjestelmistä tulevaa hukkalämpöä. Lämpöpumput vähensivät öljyn käyttöä 800 tonnilla vuodessa.