Pyhäselän rannan ruoppaus vei raastupaan Joensuussa

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus alkaa keskiviikkona käsitellä juttua, jossa kahta omakotitaloasukasta Joensuun Noljakassa syytetään ympäristön turmelemisesta. Syytettyinä ovat myös urakan tehneet kaksi miestä. Alueella kasvaa uhanalaista juurtokaislaa.

Kotimaa

Omakotitaloissaan asuvat joensuulaiset miehet ruoppauttivat ja siistivät viranomaisilta saamansa luvan kanssa Pyhäselän rannalla sijaitsevien tonttiensa edustaa vuosina 2009–2011, mutta toimenpiteet olivat syytteen mukaan lupaehtojen vastaisia ja varsin ylimitoitettuja.

Syyttäjä vaatii kahdelle ruoppauksen tilanneelle miehelle ja kahdelle urakan toimeksiannosta tehneelle miehelle ympäristörikoksista sakkorangaistuksia.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on varannut jutun käsittelyyn aikaa peräti viisi päivää. Oikeutta istutaan tällä viikolla keskiviikkona, tostaina ja perjantaina. Ensi viikolla käsittelyyn on varattu maanantai ja perjantai.

Talot, joiden rannat on nyt ruopattu, sijaitsevat huippupaikalla Aavarannalla Noljakan kaupunginosassa Joensuussa

Ruoppaukset tehtiin Siilaisenpuron suistoalueella, joka on asemakaavassa määritelty uhanalaisen juurtokaislan hoitoalueeksi.

Lupa-asiakirjan kertomaa

Lupahakemuksessaan vuonna 2008 miehet totesivat, että lupaa haetaan rannan siistimiselle ja ruoppaukselle.

"Alueella kasvaa pajukkoa ja kaislikkoa, joka estää alueen arvokkaan muun kasvillisuuden esiintulon. Alue on myös määritelty juurtokaislan kasvualueeksi. Toimenpiteen tarkoitus on siistiä ranta-alue siten, että pajukko ja kaislikko poistetaan ja saadaan vesi yltämään juurtokaislan kasvualueen reunaan asti. Samalla tehdään Noljakan kaupunginosan Purolan alueen ympäristönhoitosuunnitelmassa määritelty juurtokaislan kasvuympäristön parantaminen."

"Hankkeesta syntyy maisemallinen hyöty Ässätien asukkaille, hajuhaitta poistuu sekä juurtokaislan kasvuolosuhteet merkittävästi paranevat. Hankkeesta ei ole haittaa kenellekään eikä millekään."

Luvan myöntäessään Itä-Suomen ympäristölupavirasto edellytti suurta tarkkaavaisuutta.

"Hoitosuunnitelma-alueella työ tulee suorittaa erityisen huolellisesti, jotta suunniteltu pohjan korkeustaso saavutetaan. Syvempi kaivu johtaisi koko maassa harvinaisen juurtokaislalle sopivan kasvualueen menettämiseen."

Ei mennyt ihan kuin Strömsössä?

Rantaa ruopattiin ja siistittiin, mutta haastehakemuksen mukaan liian syvältä ja liian leveältä.

Ruoppauksia oli tehty esimerkiksi 60 metrin päässä rantaviivasta jopa yli metrin liian syvältä. Ja sallittu 4 metrin levyinen veneväylä oli muodostunut paikoin yli 10 metriä leveäksi.

Syytteen mukaan ruoppauksesta seurasi, että juurtokaislan kasvuedellytykset olivat alueella olennaisesti heikentyneet. Lisäksi ainakin osa sen potentiaalisesta siemenpankkialueesta ja rannalla ennen toimenpidettä havaituista juurtokaislaesiintymistä oli tuhoutunut.

Asianomistajina jutussa ovat Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan Ely-keskus.

Syyttäjä vaatii kahdelle ruoppauksen tilanneelle miehelle ja kahdelle urakan tehneelle miehelle ympäristörikoksista sakkorangaistuksia.