Tukes kielsi pesuaineiden täyttömyynnin – Saksassa EU-asetus ei estä myyntiä

Pesuaineiden täyttöpalvelumyynnin kieltämisen taustalla on EU:n pesuaineasetus vuodelta 2004. Ekokaupoissa kuitenkin ihmetellään, miksi Suomessa irtomyynti kielletään, vaikka Saksassa vastaavanlainen myynti saa jatkua.

Kotimaa
Turun Ruohonjuuri-liikkeen myymäläpäällikkö Jussi Karskela esittelee pesuainekanistereita.
Irtomyyntikiellon jälkeen Ekokauppa Ruohonjuuri myi pesuaineita pois kanistereittain.Lassi Lähteenmäki / Yle

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on kieltänyt pesuaineiden täyttöpalvelumyynnin Suomessa. Kielto perustuu EU:n pesuaineita käsittelevään asetukseen, jonka takia pesuaineiden irtomyynti ei Tukesin mukaan ole mahdollista.

Sen sijaan esimerkiksi Saksassa pesuaineiden irtomyyntiä jatketaan ekokaupoissa normaalisti asetuksesta huolimatta.

Pesuaineet aiheuttavat varsinkin pikkulapsille Suomessa varsin paljon myrkytystapauksia. Sikäli on tärkeää, että pakkaukset ovat oikeita ja oikein merkittyjä.

Tukesin kemikaalituotevalvonnan johtaja Esa Nikunen

– Meillä on myynnissä Ecover-niminen belgialainen pesuainesarja, jota myydään kaikkialla Euroopassa ekokauppojen täyttöpalveluissa. Ecoverilla ei oltu ollenkaan tietoisia siitä, että tällainen tulkinta olisi jossain maassa. Heille se tuli yllätyksenä, kertoo Ruohonjuuren markkinointi- ja ostopäällikkö Johanna Koskinen.

Kiellon taustalla on Tukesin huoli siitä, ettei asiakas voi olla tietoinen pesuaineen pakkausmerkinnöistä ostaessaan ainetta täyttöpalvelusta. Siksi Ruohonjuuri on yrittänyt ehdottaa Tukesille ratkaisuksi esimerkiksi asiakasta tiedottavia esitteitä tai pakkausmerkintätarroja täyttöpalvelupisteiden yhteyteen. Tukes kuitenkin tulkitsee EU-asetusta niin, ettei pesuaineiden irtomyynti voi jatkua.

– Emme voi edes poistomyydä nykyisiä pesuaineita asiakkaiden omiin pulloihin. Se on ehdoton kielto, ja siitä ei voi neuvotella. Ainoa toivo on, että tätä pesuaineasetusta muutettaisiin EU:n tasolla niin selkeäksi, ettei tällainen tulkinta olisi enää mahdollinen. Se on tietysti pitkä tie, Koskinen sanoo.

Täyttömyynti ekokauppojen asiakkaille tärkeää

Koskisen mukaan Ruohonjuuressa suurin osa pesuaineista ostetaan täyttöpalveluissa asiakkaiden omiin pulloihin. Myös asiakkaat ovat hämmästelleet Tukesin kieltoa.

– Tiedän, että se on asiakkaillemme tärkeää. He ovat valveutuneita ja haluavat säästää luontoa, ettei tule turhaa pakkausjätettä. Se on myös rahallinen säästö, kun täyttöpalvelu on litrahinnaltaan halvempaa. Nyt myymme asiakkaille kokonaisia kanistereita, jotta voi ostaa isomman määrän kerrallaan. Se on nyt ainoa asia, jonka olemme keksineet asiakkaiden auttamiseksi, Koskinen sanoo.

Ainoa toivo on, että tätä pesuaineasetusta muutettaisiin EU:n tasolla niin selkeäksi, ettei tällainen tulkinta olisi enää mahdollinen.

Ruohonjuuren markkinointi- ja ostopäällikkö Johanna Koskinen

– Periaatteessa pitäisi olla samat säännöt kaikille yhteisellä markkina-alueella. Kun Suomi tulkitsee tätä näin, niin ei se oikein reilulta tunnu, Koskinen sanoo.

EU:n pesuaineita koskeva asetus on vuodelta 2004. Tukesin kemikaalituotevalvonnan johtaja Esa Nikunen kertoo, että asia on ollut esillä EU:n sisäisissä yhteistyökokouksissa, koska esimerkiksi Saksassa ja Isossa-Britanniassa pesuaineiden irtomyyntiä jatketaan.

– Tästä syystä otimme sen edellisessä pesuaineviranomaisten yhteistyökokouksessa esiin, että tulkitsevatko muut tätä asetusta samalla tavalla kuin me. Viranomaiset, jotka siinä kokouksessa ottivat asiaan kantaa, olivat samaa mieltä, mutta siihen palataan vielä seuraavassa kokouksessa. Toki kierrätys ja pakkausjätteen vähentäminen ovat erinomaisia tavoitteita, joita mielellään tukisi, mutta ehkä pesuaineet eivät ole paras mahdollinen käyttökohde sille ajattelulle, Nikunen sanoo.

Tavoitteena muun muassa myrkytystapausten estäminen

EU:n pesuaineasetuksen pyrkimyksenä on estää pesuaineiden pääseminen markkinoille pakkaamattomina ja ilman tuotemerkintöjä. Asetuksen perustavoite tähtää ihmisten suojeluun.

– Pesuaineet aiheuttavat varsinkin pikkulapsille Suomessa varsin paljon myrkytystapauksia. Sikäli on tärkeää, että pakkaukset ovat oikeita ja oikein merkittyjä. Jos esimerkiksi lapsen vanhempi soittaa myrkytystietokeskukseen, on tärkeää, että tiedot pakkauksessa ovat oikeita, jotta osataan reagoida ja hoitaa oikealla tavalla, Nikunen sanoo.

Nikunen uskoo, että Saksan vastaavat viranomaiset tulkitsevat EU-asetusta samalla tavalla.

– Asetuksen sanamuoto näyttää kyllä aika yksiselitteiseltä. On eri asia, kuinka hyvin heidän kenttävalvontansa siellä toimii ja ovatko he näitä kauppoja kiertäneet.