Tornionjoella ennätysmaisesti nousulohta

Poikkeuksellisen runsas lohen kutuvaellus Pohjanlahden jokiin huipentui viime viikolla, kun RKTL:n Tornionjoen kaikuluotaimilla ylitettiin 100 000 lohen määrä.

luonto
Kalastusta Tornionjoessa.
Antti Heikinmatti / Yle

Aiempi, vuodelta 2012 peräisin oleva Tornionjoen ennätys ylittyi noin 40 000 lohella. Kutulohien määrän kasvu Tornionjoella on ollut todella voimakasta, koska vielä kaksi vuosikymmentä sitten jokeen nousi vuosittain alle 10000 lohta.

Myös Simojokeen on noussut aiempia vuosia enemmän lohta, lähes 4000 yksilöä, mutta aiempaa ennätystä ei ylitetty niin reilusti kuin Tornionjoella. Lohennousu Tornion- ja Simojokeen on tältä kesältä ohi ja parhaillaan kaikuluotauslaitteita puretaan Tornionjoelta pois ja varastoidaan odottamaan seuraavan kesän lohennousua.

Syksyn mittaan kaikuluotausaineistoja analysoidaan lisää ja samalla tarkennetaan internetissä kesän mittaan esitettyjä alustavia tuloksia.

Lopulliset määräarviot eivät kuitenkaan tule olennaisessti poikkeamaan alustavista laskennoista.

Tulevina kuukausina saadaan myös lisää tutkimustietoja, joiden avulla voidaan tarkentaa käsitystä voimakkaan lohennousun syistä.

Jo nyt kuitenkin tiedetään, että taustalla on vaikuttamassa useita syitä, kuten lohikantojen poikastuotannon vahvistuminen sekä muutokset Itämeren luonnonoloissa ja merikalastuksessa.