Huumepoliisin tutkimukset nielleet jo viisi miljoonaa euroa – väitöskirja tarjoaa mallin sotkujen välttämiseen

Tietotekniikan tohtori Jyri Rajamäki esittää väitöskirjassaan mallin, jolla rikostutkinnan kustannukset saadaan minimoitua nykyisestä. Rajamäki ehdottaa yhteistä tietojärjestelmää tutkintaan, oikeuskäsittelyyn ja poliisin toiminnan valvontaan. Järjestelmä olisi auttanut estämään mm. Helsingin huumepoliisin laillisuussotkun.

tiede
Grafiikka
YLE Uutiset Grafiikka

– On mahdollista rakentaa järjestelmä, jossa rikoksen selvittämiseksi kerättävä data on automaattisesti todisteketjun täyttävää elektronista todisteaineistoa ja samalla mahdollistaa kattavan laillisuusvalvonnan, kiteyttää Rajamäki. Väitös sivuaa sekä oikeustiedettä että yhteiskuntatieteitä ja avaa reitin avoimempaan yhteiskuntaan.

Nykyteknologia mahdollistaa rikosteknisen aineiston monikäytön.

Jyri Rajamäki

Nykyteknologia taipuu moneen

– Teknisen valvonnan läpinäkyvyyden puuttuessa ihmiset vastustavat valvontaa, vaikka se lisää turvallisuutta ja on kustannustehokasta. Nykyteknologia mahdollistaa rikosteknisen aineiston monikäytön, Rajamäki vakuuttaa.

Rikospoliisin teknologiat eivät läheskään aina tuota sellaista tietoa, joka olisi oikeudessa pätevää. Pätevän todistusaineiston kerääminen onkin huomattavasti suurempi työ kuin tekijän selvittäminen. Ison ongelma piilee myös siinä, että järjestelmät eivät tuota tietoa siitä, onko poliisi itse toiminut oikein.

Huumepoliisin tutkimus niellyt jo viisi miljoonaa euroa

Esimerkiksi Rajamäki nostaa käynnissä olevan Helsingin poliisin huumeyksikön toiminnan laillisuuden tutkimisen.

Suomessa lähes sata poliisia joutuu vuosittain rikostutkinnan kohteeksi.

Jyri Rajamäki

– Laskutavasta riippuen se on vaatinut vähintään 30–50 henkilötyövuotta eli noin 1,5–2,5 miljoonaa euroa. Kun mukaan lasketaan oikeuden sekä asianajajien kulut sekä muun rikostutkinnan hankaloituminen, viisi miljoona euroa on varmaankin ylittynyt ja prosessi on vielä kesken, laskee Rajamäki.

– Ja tämä on vain yksi esimerkkitapaus - Suomessa lähes sata poliisia joutuu vuosittain rikostutkinnan kohteeksi.

Yhteinen satelliittipohjainen järjestelmä

Rajamäen tutkimuksessa esitetään satelliittipohjaisten seurantalaitteiden ja näiden tarvitsemien tiedonsiirto-, ohjaus- ja valvontalaitteiden muodostamaa kokonaisuutta. Se tuottaisi rikostutkinta-dataa, joka täyttää todisteketju- ja laillisuusvalvontavaatimukset.

Jyri Rajamäki väittelee 6. syyskuuta.
Rajamäki väittelee 6.9.Jyväskylän yliopisto

Tutkimuksen johtopäätös on, että rikosten torjuntaa voidaan huomattavasti tehostaa yhdistämällä esitutkintaviranomaisten teknisen tarkkailun, tuomioistuinten digitaalisten todistusaineistojen käsittelyn sekä laillisuusvalvontaorganisaatioiden tietojärjestelmät yhdeksi toiminnalliseksi ohjelmistointensiiviseksi järjestelmäksi.

Jatkotutkimuksia tarvitaan

Rajamäki esittää jatkotutkimuksen aiheeksi laillisuusvalvontaohjelmiston vaatimusmäärityksiä ja eri järjestelmien rajapintoja.

Tämä parantaisi lainvalvontaprosessien läpinäkyvyyttä.

Jyri Rajamäki

Toisena tärkeänä jatkotutkimuskohteena tulisi luoda kaikille välineille yhteinen käyttöprosessi. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että yksittäisiä laitteita ei enää käytettäisi, vaan käytössä olisi kokonaisjärjestelmä, joka seuraa prosessin kaikkia vaiheita.

– Tämä parantaisi lainvalvontaprosessien läpinäkyvyyttä, vaikka tekninen tarkkailu lisääntyisi, perustelee Rajamäki.

Jyri Rajamäen tietotekniikan väitöskirja tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 6. syyskuuta.Rajamäki on vuodesta 2006 alkaen työskennellyt yliopettajana Laurea -ammattikorkeakoulussa toimien muun muassa monien kansallisten ja kansainvälisten tutkimushankkeiden vastaavana ja tieteellisenä johtajana.