Opetushallitus myöntää lukiolaisten epätasa-arvoisuuden

Opetushallitus ei aio antaa yhteistä linjausta lukioille siitä, pitääkö opiskelijoilta vaatia oman kannettavan koneen ostamista. Opetushallitus myöntää opiskelijoiden etulyöntiaseman niissä kunnissa, joissa opiskelijat saavat ilmaiseksi oman kannettavan koneen opintojen ajaksi. Opettajien mukaan myös heidän tietotekniikan taidot ovat jakautuneet epätasaisesti.

Kotimaa
Oppilaita luokassa.
Mari Nupponen / Yle

Lukioissa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa hyvin epätasaisesti. Osassa lukioista kannettavia koneita käytetään jo nyt päivittäin opetuksessa, ja osa kunnista jopa kustantaa jokaiselle lukiolaiselle koneen omaksi. Toisissa lukioissa taas kannettavia koneita ei käytetä opetuksessa vielä lainkaan.

Osa ylioppilaskirjoituksista tehdään sähköisesti pääsääntöisesti omilla koneilla jo kahden vuoden päästä syksyllä. Ennen sitä opiskelijoiden täytyisi osata käyttää koneita ja tiettyjä ohjelmistoja.

Kuntien ja lukioiden erilaiset käytännöt koetaan monissa lukioissa epätasa-arvoksi opiskelijoiden välillä.

Opetushallitus myöntää epätasa-arvoisuuden.

– Näin väistämättä tietenkin on. Osassa kunnista on haluttu tähän asiaan investoida ja toisissa ei. Tietenkin siitä syntyy epätasa-arvoa eri koulujen välille, valittelee opetushallituksen ylitarkastaja Kimmo Koskinen.

Yhteistä linjausta ei anneta koneista

Monet kunnat ja lukiot odottavat yhteistä linjausta siitä, että pitääkö lukiolaisella olla oma kannettava kone käytössään ja voidaanko sellaisen ostamista edellyttää.

Opetushallitus ei kuitenkaan aio antaa linjausta. Heidän mukaansa tekniikka kehittyy niin kovaa vauhtia, että olisi vaikeata linjata vielä tässä vaiheessa, että millainen kone sopii parhaiten sähköisiin kirjoituksiin sekä opiskeluihin. Myös erilaiset koneet sopivat eritavoin eri oppiaineiden opetukseen. Opetushallituksen mukaan jokaisessa koulussa pitäisi pohtia, että millainen kone sopii parhaiten opetukseen juuri kyseisessä koulussa. Opiskelijoille kannattaisi antaa sen pohjalta raamit oman koneen hankkimiseksi. Lopullisen päätöksen koneen ostamisesta tekevät opiskelija ja hänen vanhempansa.

Oman kannettavan koneen hankkimista opetushallitus kuitenkin suosittelee lukiolaisille.

– Yleensä se on paras ratkaisu, koska opiskelija itse tietää millaisella laitteella hän haluaa työskennellä, sanoo ylitarkastaja Kimmo Koskinen.

Ylioppilastutkintolautakunta: "Kirjoituksissa ja opiskeluissa soveltuvat erilaiset koneet"

Ylioppilaslautakunta muistuttaa, että ylioppilastutkinto on vain lyhyt rupeama koko lukio-opinnoista.

– Sitä varten tarvittava laite löytyy varmaankin kaikille ja sen osalta Ylioppilastutkintolautakunta on tehnyt ohjeistuksen jo viime vuonna, kertoo Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Kaisa Vähähyyppä.

Ohjeistus täydentyy, kun uusia testejä erilaisilla laitteilla saadaan tehtyä.

– Tutkinnossa pärjää hyvin vanhalla laitteella, Vähähyyppä sanoo.

Ylioppilastutkintolautakunnnan mukaan vanha laite ei kuitenkaan ole välttämättä paras laite lukiossa opetussuunnitelman mukaiseen opiskeluun.

Rehtori:"Kouluissa ollaan hämmentyneitä"

Opetushallituksenkin mukaan koneet sähköisiin kirjoituksiin kyllä järjestyvät, mutta useimpien opettajien tieto- ja viestintätekniikan taidot ovat vielä täysin puutteellisia sähköisiä kirjoituksia silmällä pitäen.

Tämä on huomattu myös esimerkiksi Limingan lukiossa. Lukion rehtorin Tiina Partasen mukaan myös opettajien tietoteknologian taidot ovat jakautuneet epätasaisesti eri kuntien välillä. Hänen mukaansa kouluissa vallitsee epätietoisuus siitä, miten sähköisiin kirjoituksiin tulisi valmistautua.

– Hämmentynyttä on väki ympäriinsä. Tuntuu, että tieto tästä hankkeesta on opettajakunnassa hyvin vähäistä.

Hämmentynyttä on väki ympäriinsä. Tuntuu, että tieto tästä hankkeesta on opettajakunnassa hyvin vähäistä.

Tiina Partanen

Monissa lukioissa mietitään, että mistä sähköisiin kirjoituksiin tarvittava opettajien koulutus saadaan, kuka sen maksaa ja mistä siihen saadaan aikaa.

Partanen toivookin, että joku isompi taho ottaisi vastuun opettajien kouluttamisesta.

– Vaikkapa aluehallintovirasto voisi ottaa tässä tilanteessa nyt ohjia käsiinsä ja keskitetysti järjestää koulutusta. Siten saataisiin se paras tieto ja toisaalta samankaltainen tieto kaikille eri kuntien ja lukioiden välillä.

2.9.2014 klo 16.20: Juttuun on lisätty Ylioppilastutkintolautakunnan kommentit.