Maanalainen parkkipaikka suunnitteilla Kajaanin keskustaan

Raatihuone ja taidemuseo saanevat peltilehmät lähinaapurin. Käsittelyssä oleva kaavamuutos yhdistäisi useita maanalaisen pysäköinnin varauksia yhdeksi kokonaisuudeksi.

maankäytön suunnittelu
1960-luvun mustavalkoinen postikortti Kajaanin Raatihuoneentorilta.
Olli Korhonen

Kajaanin ydinkeskustan kaavaa ollaan muuttamassa. Tarkoitus on mahdollistaa maanalaisten pysäköintitilojen rakentaminen Raatihuoneentorin ja ympäröivien katualueiden alle. Kaava-muutosalue on Raatihuoneentorilla, torin kaakkoispuolella Kauppakadulla Kirkkokadulle saakka sekä lounaispuolella Linnankadulla Pohjolankadulle.

Kajaanin Raatihuoneen torin maanalaisen parkkialueen kaavaluonnos
Kaavaluonnos

Asemakaavan muutos mahdollistaisi keskustan kehittämisen ja maanalaisen paikoituksen järjestämisen. Tavoite on mahdollistaa viereisten, maanalaisten pysäköintialueiden laajentaminen katu- ja torialueiden alle ja mahdollisten paikoituksen sisäänkäyntien rakentaminen. Maanalaisten paikoitusalueiden yhdistämisellä kokonaisuudesta tulisi toimiva ja riittävän suuri, perustelee kaavoitusarkkitehti Piia Väyrynen esitystä. Kaavamuutosalueen ala on 5670 neliömetriä.

Kajaanin Raatihuone ja suihkulähde
Sini Salmirinne / Yle

Kaavamuutosta perutellaan myös muun muassa kaupunkikuvan tiivistämisellä, kun vajaasti rakennetut tontit voidaan ottaa tehokkaampaan rakentamiskäyttöön. Autopaikkojen toteuttaminen mahdollistaa asuntojen ja liiketilojen lisärakentamisen keskustan alueelle, kun autopaikoitus on mahdollista järjestää.

Maanalaisen paikoituksen järjestäminen ei vaikuta maanpäälliseen, valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Kaavassa on määrätty myös kaupunkiarkeologisten kerrostumien huomioimisesta.

Kajaani ympäristötekninen lautakunta käsittelee kaavamuutosta keskiviikkona. Lautakunta asettanee asemakaavan muutosesityksen julkisesti nähtävälle.