1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Nuori oppii kielen osallistumalla, ei pakolla

Etenkään nuorille miehille ei kannata tyrkyttää luettavaksi sellaista, mikä heitä ei kiinnosta. Sen sijaan osallistavalla kielen opiskelulla on positiivinen vaikutus poikien kielten opiskeluun.

Kuva: Onni Aaltonen / Yle

Perinteiset keinot eivät riitä enää innostamaan nuoria lukemaan. Tämä havainto tehtiin viime lukukaudella toteututessa Lukuinto-hankkeen pilotoinnissa, jossa selvitettiin 9000 oppilaan lukemistottumuksia ja kielten opiskelua. Samalla pilotissa etsittiin keinoja aktivoida lasten ja nuorten lukemisintoa.

- Osassa pilottikouluja nuoret pakotettiin lukemaan tekstejä, jotka eivät heitä kiinnostaneet. Tämä lyttäsi etenkin poikien lukumotivaation. Kouluissamme on paljon poikia, jotka haluaisivat kirjoittaa, mutta eivät heikon itsetunnon vuoksi uskalla. He pelkäävät olevansa huonoja kirjoittajia, kertoo Nuori kirjailija Andrei Delikouras, joka on yksi Lukuintohankkeen keulakuvista.

Kouluissamme on paljon poikia, jotka haluaisivat kirjoittaa, mutta eivät heikon itsetunnon vuoksi uskalla.

Andrei Delikouras

Pilotoinnin aikana havaittiin muun muassa, että on tärkeää tunnustaa ja tunnistaa aiempien toimintatapojen riittämättömyys nykyajan vaatimuksissa. Lukuinto-ohjelma on ollut eräänlainen katalyytti ja havahduttaja toiminnan kehittämiselle.

Lapsilta ja nuorilta saadun palautteen mukaan keskeisimmät opit saatiin ryhmätöiden ja muun yhteisöllisen toiminnan kautta.

- Tarvitaan uusia toiminnallisia keinoja motivoimaan nuoria lukemaan. Itse olen esimerkiksi vienyt luokkiin kirjallisuusbattleja. Varsinkin pojat saa aktivoitua kilpailuilla ja peleillä jotka voi voittaa, toteaa kirjailija Siri Kolu.

Lukuinto on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan ja kasvatustieteiden tiedekunnan toteuttama kolmivuotinen (2012 –2015) valtakunnallinen ohjelma. Alkanut lukuvuosi on Lukuinto-teemavuosi.

Hankkeen taustalla on muun muassa PISA- ja PIRLS-tutkimusten herättämä huoli suomalaislasten ja nuorten heikentyneestä lukutaidosta ja -motivaatiosta.

Lukuinnossa on mukana 30 koulun ja lähikirjaston muodostamaa pilotoijaparia, joista kuusi on ruotsin- ja kaksi saamenkielistä. Oppilaita osallistui pilotointiin yhteensä arviolta noin 9000, joista suurin osa alakoululaisia.