Metsähallitus kulottaa tänään Rovaniemellä

Metsähallitus kulottaa tänään Rumatmaassa, Kuusijoen tuntumassa noin 20 kilometriä Muurolasta Ylitornion suuntaan. Syksyisistä olosuhteista huolimatta maa on päässyt kuivumaan riittävästi kulotusta varten, mikä on hyvin harvinaista tähän aikaan vuodesta.

kulotus
Kulotus Rovaniemen Rumatmaassa
Metsähallitus

Kulotus alkaa Rumatmaassa keskiviikkona puoliltapäivin ja kestää iltapäivään tai alkuiltaan, kertoo Metsähallituksen metsänhoitoesimies Unto Karttunen.

Karttusen mukaan kulotuksesta ei pitäisi olla haittaa ihmisille, sillä viileämmällä kelillä savu nousee suoraan ylös. Kulotuspaikka on myös sen verran metsäinen, ettei savu lähde kauas karkailemaan.

Kulostuspaikka ei ole suojelualueella.

Kulotus auttaa luontoa

Rumatmaan keskiviikkoinen kulotus on metsänhoidollinen toimenpide, jolla parannetaan maaperän pH-arvoa, ravinteisuutta ja lämpö-olosuhteita.

Kulotusaloille perustettavat taimikot ovat pääsääntöisesti terveitä, laadullisesti hyviä ja nopeakasvuisia. Siten kulotus on pitkässä juoksussa myös taloudellisesti hyvä maanparannuskeino.

Kulotuksella saavutetaan luonnonhoidollisia hyötyjä, sillä kulotusalueelle syntyy hiiltynyttä puuta, jotka tarjoavat uusia elinympäristöjä monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.

Metsäpalot sammutetaan nykyään niin tehokkaasti, että metsäpaloalueilla viihtyvät eliölajit ovat vähentyneet. Kulolajien menestyksen kannalta on tärkeää säilyttää verkostomaisuus metsänhoidollisten kulotusten ja puhtaasti luonnonhoidollisten kulotusten sijoittumisessa.

Kulotusaloille perustettavat taimikot ovat pääsääntöisesti terveitä, laadullisesti hyviä ja nopeakasvuisia. Siten kulotus on pitkässä juoksussa myös taloudellisesti hyvä maanparannuskeino.