Vaatimus: Molempien vanhempien päätettävä lapsen kirkkoon kuulumisesta

Vapaa-ajattelijat esittävät, että huoltajien pitäisi päättää lapsen uskonnollisesta asemasta yhdessä. Tällä hetkellä lapsen äidillä on liiton mielestä liikaa valtaa, jos vanhemmat eivät pääse uskontokuntaan kuulumisesta sopuun.

Kotimaa
Vauva kastetaan
Susanna Lyly /Yle

Vapaa-ajattelijoiden liitto tahtoo muuttaa tapaa, jolla lapsi liitetään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Liitto pitää huonona, että lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana äiti voi yksin päättää lapsen liittämisestä esimerkiksi kirkkoon, jos huoltajat eivät pääse yhteiseen sopimukseen asiasta.

Liitto perustelee vaatimustaan vanhempien yhdenvertaisella kohtelulla ja lapsen edulla. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluminen vaikuttaa muun muassa siihen, päätyykö lapsi koulussa automaattisesti uskonnonopetukseen vai voiko hän valita elämänkatsomustiedon.

Uskonnottomien edunvalvojana itsensä esittelevä Vapaa-ajattelijoiden liitto katsoo, että valtion ei sinänsä pitäisi rekisteriöidä kansalaisten uskontoa lainkaan. Samoin liitto vastustaa valtionkirkkojen verotusoikeutta.