Yhteiskunnan rahavirrat kääntyneet nuoremmilta vanhemmille – "ehkä pysyvästi"

Tulonsiirtojen painopiste on kääntynyt ikääntyneisiin, kun vielä vuosikymmen sitten panostettiin enemmän päivähoitoon ja koulutukseen, sanotaan Eläketurvakeskuksen perjantaina julkaisemassa raportissa.

talous

Perjantaina julkaistu tutkimusraportti (siirryt toiseen palveluun)kiinnittää huomiota vanhusväestöön kohdistuviin tulonsiirtoihin. Eläketurvakeskuksen mukaan 2000-luvun lopulla alettiin siirtää yhteiskunnan tulonsiirtojen painopistettä terveydenhuoltoon, vanhusten hoivaan ja eläkkeisiin, kun edellisinä vuosikymmeninä suhteessa enemmän panostettiin nuoriin ikäluokkiin.

Vuosina 2008–2013 eläkeiän saavuttaneet ovat huomattavasti alentaneet Suomen työikäisen väestön osuutta. Vedenjakajavuosi tulonsiirroissa on raportin mukaan ollut kuitenkin jo 2006. Ennen sitä julkiset panostukset koulutukseen, päivähoitoon ja perhepolitiikkaan olivat suurempia kuin terveydenhuoltoon, vanhusten hoivaan ja eläkkeisiin.

– Arvioimme, että väestörakenteen muutos on siirtänyt tulonsiirtojen painopisteen pysyvästi ikääntyneen väestön suuntaan 2000-luvun loppupuolella, raportissa kirjoitetaan.

Raportin ovat tehneet Valtiontalouden tutkimuslaitoksen erikoistutkija Merja Riihelä, Eläketurvakeskuksen ekonomisti Risto Vaittinen ja Työeläkevakuuttajien johtaja Reijo Vanne.