Korian koulu sai valtakunnallisen tunnustuksen koulukiusaamisen vastaisesta työstä

Valtakunnallinen KiVa Koulu -ohjelma on palkinnut Korian koulun järjestelmällisestä työstä kiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Rehtorin mukaan etenkin nuoremmat oppilaat puuttuvat kiusaamiseen koulussa.

Kotimaa
Mies kättelee naista kunniaplakaati toisessa kädessään. Taustalla Korian koulun oppilaita.
Korian Koulun rehtori Esko Turkka ja erityisasiantuntija Elisa Poskiparta KiVa Koulu -ohjelmasta Turun yliopistosta. Taustalla Korian koulun oppilaita.

Korian koulu on tehnyt esimerkillistä ja järjestelmällistä työtä kiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Sen ansiosta koulu palkittiin vuoden valtakunnallisena KiVa kouluna. Lisäksi valinnassa painoi se, että koulu on hyödyntänyt monipuolisesti ja laadukkaasti valtakunnallista KiVa Koulu -ohjelmaa. Valinnan teki valtakunnallinen KiVa Koulu -ohjelma.

– Kiusaamista ei ole saatu kitkettyä kokonaan pois, mutta se on vähentynyt. Kyllä alemmilla luokilla näkyy, että kiusaamisesta kerrotaan rohkeammin aikuisille. Lapset osaavat myös puuttua tilanteisiin sanomalla "älä tee noin", kertoo Korian koulun rehtori Esko Turkka.

KiVa koulu -ohjelma on valtakunnallinen toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä koulukiusaamista peruskouluissa. Korian koulussa KiVa-vastuuhenkilöt ovat koordinoineet ja tukeneet ohjelman käyttöä.

– Koulussa on pidetty KiVa-tunteja, pelattu ohjelmaan kuuluvia tietokonepelejä ja järjestetty selvittämiskeskusteluja kiusaamisen osapuolten kesken, kertoo Kiva Koulu -ohjelman johtohenkilö, erityisasiantuntija Elisa Poskiparta Korian koulun ja KiVa Koulu -ohjelman julkaisemassa tiedotteessa.

Kiusaamista on seurattu järjestelmällisesti joka kevät oppilaille ja henkilökunnalle tehdyillä kyselyllä eli tilannekartoituksella. Tilannekartoitus osoittaa kiusaamisen vähentyneen Korialla.

KiVa Koulu -ohjelma on kehitetty Turun yliopistossa. Siihen on Suomessa rekisteröitynyt noin 2 500 peruskoulua eli noin 90 prosenttia kaikista peruskouluista. Ohjelma on ollut peruskoulujen saatavilla syksystä 2009 lähtien.