1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kulttuuri

Kyselytutkimus: Taide parantaa turvallisuutta ja viihtyisyyttä

Tuoreesta kyselytutkimuksesta käy ilmi, että suomalaiset arvostavat taidetta lähiympäristössään ja toivovat, että sitä hankittaisiin lisää.

Kivi ja Tuuli Sotamaan Sirocco vuodelta 2010 on yksi Helsingin Arabianrantaan toteutetuista prosenttitaideteoksista. Kuva: Yle

Prosenttiperiaatteen edistämishankkeen tilaama tutkimus selvitti, miten suomalaiset kokevat taideteokset arkiympäristössään ja halutaanko niitä lisää.  Vastaajista enemmistö, 70 %, kertoo haluavansa taideteoksia arkiympäristöönsä, kuten asuinalueelleen, työpaikoille ja kouluihin. Taiteen koetaan parantavan turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Taide lähiympäristössä saa kannatusta kaikissa ryhmissä

Suomalaiset ovat taiteen tärkeydestä varsin yksimielisiä iästä tai asuinpaikasta riippumatta. Myönteisimmin suhtautuvat pääkaupunkiseudun asukkaat, joista suurin osa haluaa taidetta arkeensa. Valtakunnalliset erot ovat kuitenkin melko pieniä. Eniten taidetta lähiympäristöönsä halajavat nuoret, naiset ja vasemmiston sekä vihreiden kannattajat. Vähiten taide innostaa Perussuomalaisten kannattajia. Heistäkin 51% suhtautuu julkiseen taiteeseen myönteisesti.

Taide lisää viihtyisyyden lisäksi kiinteistöjen arvoa

Suomalaiset arvelevat taiteen myös lisäävän kiinteistöjen arvoa. Peräti 71 % vastaajista uskoo, että taide nostaa asuinalueen tai kiinteistön arvoa. Hieman alle puolet olisi myös itse valmis maksamaan enemmän omistusasunnosta, jonka rakennuskustannuksista noin prosentti on käytetty taiteeseen.

Kyselytutkimuksen toteutti TNS Gallup elokuussa 2014. Vastaajia oli 1004.

Prosenttiperiaate on taidehankintojen rahoitusmalli, jossa noin prosentti rakentamisen kustannuksista sijoitetaan taiteeseen. Prosenttiperiaatetta ovat käyttäneet mm. Helsinki, Vantaa, Oulu ja Salo.

Prosenttiperiaatteen edistäminen 2014–2015 on valtakunnallinen, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, 
jonka tavoitteena on lisätä prosenttiperiaatteen mukaista taidetta ja toimintaa. Hankkeeseen osallistuvat keskeiset 
taide-, taideteollisuus- ja arkkitehtuurin alan toimijat.