Passin hakeminen helpottumassa – sähköinen hakemus lyhentäisi jonoja

Passin hakeminen sähköistyy osittain tai kokonaan. Odotettavissa on, että pitkät passijonot lyhenevät ja hakijan asiointi helpottuu. Tavoitteena on, että uudistus astuu voimaan joulukuussa.

Kotimaa
Passi.
YLE / Eila Haikarainen

Tulevaisuudessa passinhakija voi pistää hakemuksensa vireille ja maksaa käsittelymaksun poliisin sähköisessä asiointipalvelussa.

Hakemusta täydennettäisiin poliisin luona antamalla nimikirjoitusnäyte ja sormenjäljet, mutta asiointiin kuluisi nykyistä vähemmän aikaa.

Tällä hetkellä passihakemus pitää jättää henkilökohtaisesti poliisille.

Lounais-Suomen poliisilaitoksella uuden hakutavan uskotaan helpottavan nykyisiä ruuhkia.

– Toivomme, että uudistuksen myötä saadaan helpotusta niin asiakkaille kuin työntekijöillekin, kun asiakkailta jää yksi käynti vähemmän tehtäväksi poliisilaitokselle. Näin ajoittaiset, yleensä kesien alkuun sijoittuvat passiruuhkat helpottuisivat, sanoo apulaispoliisipäällikkö Kari Puolitaival.

Kevennetty hakumenettely ei vaadi käyntiä asemalla

Hakijan ei tarvitse lainkaan käydä poliisiasemalla, jos passi voidaan uusia kevennetyllä lupamenettelyllä.

Edellytyksenä on, että passi on myönnetty hakijalle kuuden viime vuoden aikana ja hakijalta on saatu tarvittavat sormenjäljet ja nimikirjoitusnäyte.

Hakijalla täytyy tällöin olla myös käytössä luotettava sähköinen tunnistamisväline, esimerkiksi verkkopankkitunnukset.

Sisäministeriön arvion mukaan jopa puolet passeista voitaisiin hakea kevennetyn menettelyn kautta, joten asiakaskäynnit poliisilaitoksilla vähenisivät merkittävästi.

Sähköinen hakemus käyttöön vielä tämän vuoden puolella

Valtioneuvosto antoi kesäkuussa eduskunnalle hallituksen esityksen passilain sekä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta.

Esityksen tavoitteena on lisätä sähköistä asiointia passia haettaessa. Lakimuutosten oli alunperin tarkoitus tulla voimaan lokakuussa 2014.

Lupahallintopäällikkö Minna Gråsten poliisihallituksesta arvioi uudeksi ajankohdaksi joulukuun alkua.

– Lakimuutos on lähetetty hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. Jos asia etenee odotetusti, passilaki astuisi voimaan 1. joulukuuta.