Asiantuntija: Tulevaisuuden sovellukset seuraavat vointiasi ja kertovat lääkärille, kun olet sairas

Ihmisten vointia seuraavat teknologiset sovellukset kehittyvät nopeaa vauhtia lähitulevaisuudessa. Asiantuntijat näkevät suuria mahdollisuuksia etenkin siinä, miten erilaiset pelit saataisiin kytkettyä terveyden edistämiseen.

Kotimaa
Henkilö pitelee sokerimittaria.
Yle

Ihmisten päälle puettava terveysteknologia voi olla jo lähivuosina valmis hämmästyttäviin harppauksiin, sanoo alan asiantuntija. Eurooppalaisen Games For Health -säätiön puheenjohtaja Jurriaan van Rijswijk hahmotteli alan tulevaisuutta terveyspeleihin keskittyneessä tapahtumassa Kuopiossa.

– Lähitulevaisuudessa voimme odottaa älykelloja ja niihin liitettyä terveysteknologiaa sekä vaatteissa olevaa teknologiaa. Saamme myös ihon sähkönjohtavuutta ja sykettä mittaavia laastareita. Mittaustulokset menevät puhelimeesi, joka lähettää ne lääkärillesi. Tulee myös näitä ominaisuuksia mittaavia paitoja.

Puettavan teknologian ongelmana on siitä saatavan suuren tietomäärän hyödyntäminen.

– Seuraisiko lääkärisi tekemisiäsi koko ajan? Tarvitsisimme tähän työhön paljon lääkäreitä! Uskonkin, että sovellukset tulevat älykkäiksi. Ne seuraavat onko vointisi tavanomainen, vai onko voinnissasi ongelma ja reagoivat vasta sitten, van Rijswijk sanoo.

Kun peli on mielekästä ja hauskaa, ja sillä saa tuloksia, niin mikä on parempaa lääkettä?

Esko Kumpusalo

Professori Pasi Karjalainen Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitokselta sanoo, että tulevaisuuden merkittäviä ja mielenkiintoisimpia teknologioita olisi saada animoitua ihmisen liike nivelkulmatasolla online.

Vaatteisiin integroidaan liikeantureita, joiden avulla tämä on mahdollista. Kun liiketieto yhdistetään esimerkiksi kuntoilijan syketietoon, on mahdollista tehdä tarkkoja arvioita suorituksen hyödyllisyydestä. Erilaisissa konsolipeleissä liike mitataan kameran avulla, eivätkä pelit anna suorittajalle samaa tietoa liikkeestä, Karjalainen kertoo.

Terveysteknologiasta voi joka tapauksessa olla käyttäjälleen paljon hyötyä, koska se auttaa pysymään terveempänä pidempään.

Terveyspelit tekevät voimakkaasti tuloaan

Kuopiossa järjestettiin viikonlopun ja alkuviikon aikana toisen kerran terveyspeleihin keskittynyt Games for Health –tapahtuma, joka kokosi yhteen koti- ja ulkomaisia terveydenhuollon ja pelimaailman asiantuntijoita. Terveyspelit tekevät voimakkaasti tuloaan ihmisten terveyden edistämiseen ja itsehoitoon.

Terveyspelit ovat kaikkea sitä, joka saa meidät huolehtimaan omasta terveydestämme pelillisin menetelmin. Elektroniset terveyspelit edistävät terveyttä, parantavat toimintakykyä tai esimerkiksi kuntouttavat. Ne ovat elintoiminnoistamme ja liikkeistämme palautetta antavia laitteita, kuten rannekkeita tai älyvaatteita.

– Peli saa meidät tekemään asioita huomaamatta. Peli palkitsee suorituksemme. Peli motivoi, sitouttaa ja koukuttaa jatkamaan esimerkiksi harjoittelua, asiantuntija Tiina Arpola Kuopio Innovation Oy:stä kertoo.

– Kun peli on mielekästä ja hauskaa, ja sillä saa tuloksia, niin mikä on parempaa lääkettä? professori Esko Kumpusalo kysyy.

Sähköiset kuntoutuspalvelut kotiin asti

Terveyspelejä on kaikille ja kaikenikäisille. Nuorille pelit toimivat ennaltaehkäisevinä ja terveyttä edistävinä.

Sovellukset tulevat älykkäiksi. Ne seuraavat onko vointisi tavanomainen, vai onko voinnissasi ongelma ja reagoivat vasta sitten.

Jurriaan van Rijswijk

– Iäkkäämmillä painottuvat kuntouttavat pelit. Niillä on varmasti hyvä tulevaisuus, kun niiden avulla sähköiset kuntoutuspalvelut voidaan tuoda kotiin asti, toteaa Kumpusalo.

Puettavaa teknologiaa ei vielä ole käytössä terveydenhuollon puolella kliinisessä työssä. Siinä urheilijat ja kuntoilijat ovat suunnannäyttäjiä, esimerkiksi Kuopiossa kehitetyt lihasten aktiivisuutta mittaavat älyhousut ovat urheilijoiden harjoittelun apuna.

Vuorovaikutteinen pehmohylje sai vanhukset avautumaan

Professori Esko Kumpusalo tarkastelee terveyspelejä kansanterveyden näkökulmasta. Hän näkee teknologian tuovan uusia mahdollisuuksia yhteisölliseen terveyden edistämiseen. Voidaan esimerkiksi tuoda terveyspelejä terveystupiin yhdessä pelattaviksi.

Ikääntyneidenkin on helppo omaksua terveyspelit, koska teknologia, kännykät ja tietokoneet ovat tuttuja heillekin. Arpola kertoo, että kosketukseen reagoiva, ääntelevä ja kontaktia luova Paro-pehmohylje on saanut kuopiolaiset vanhukset avautumaan ja reagoimaan myös muuten enemmän ympäristöönsä. Hyljekin on esimerkki pelistä.

– Espoossa vanhustentaloissa pelejä on myös testattu, ja vanhukset ovat kovastikin innostuneet muun muassa peleistä, jotka he saavat soittamaan esimerkiksi tuttua sävelmää.

Terveysteknologia vaatii uutta toimintatapaa ja uuttaa terveydenhuollon tietoteknistä ekosysteemiä, jossa toimitaan moniammatillisissa tiimeissä, Kumpusalo kertoo. Tiimiin voi kuulua lääkäri, hoitaja, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, ehkä sosiaalihoitaja ja muita erityisosaajia. He räätälöivät asiakkaalle parhaan hoito-ohjelman. Tämä säästää terveydenhuollon kustannuksia ja on asiakaskeskeistä toimintaa.

Games for Health –tapahtumaa koordinoi Kuopio Innovation.